Belastingen

Als inwoner van de gemeente Berg en Dal, kreeg u uw aanslag voor de gemeentelijke belastingen altijd van het Gemeentelijk Belastingkantoor. Deze naam is per 1 januari 2015 gewijzigd in Munitax.

Kijk voor meer informatie over uw gemeentelijke belastingaanslag, de tarieven, het inzien van uw taxatieverslag en het maken van bezwaar voortaan op www.munitax.nl. U kunt op deze website ook kwijtschelding aanvragen. Ook voor informatie over de WOZ (de onroerende zaakbelasting) en rioolheffing kunt u terecht op de website van Munitax. Veel zaken regelt u eenvoudig online met uw DigiD. Wel zo handig!

Heeft u vragen?

Dan kunt u bellen met Munitax via telefoonnummer 024-67 80 962. Elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 8.30-12.30 uur. Twijfelt u over de juistheid van uw aanslag? Of bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan adviseren we u altijd eerst te bellen met Munitax. Eén telefoontje kan veel ophelderen en een bezwaarprocedure voorkomen. En daar zijn zowel u, als Munitax, bij gebaat.

Snelmenu