Wat vindt u van de Energievisie van de gemeente?

De gemeenteraad heeft 2 februari de concept Energievisie 2017-2020 van de gemeente Berg en Dal vastgesteld. We horen graag wat u van de Energievisie vindt. En we horen ook graag welke ideeën u heeft om samen onze gemeente klimaatneutraal te maken. Klimaatneutraal betekent dat je niet bijdraagt aan klimaatverandering, dat er geen effect is op het klimaat..

Samen worden we klimaatneutraal

Klimaatneutraal worden kunnen we niet alleen, daar hebben we de bewoners, bedrijven en instellingen voor nodig. Samen moeten we gaan besparen en verduurzamen. Uitvoering van de Energievisie wordt alleen een succes als bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners in de verschillende woonkernen enthousiast worden. Als zij mogelijkheden voor projecten zien en die projecten gaan realiseren, voor en door elkaar.

Heeft u een goed idee?

Heeft u een goed idee hoe we ervoor kunnen zorgen dat onze gemeente in 2050 klimaatneutraal is? Laat het ons weten. De gemeente wil helpen. Niet als financier of investeerder, maar door een omgeving te bieden waarin ideeën voor projecten en samenwerking kunnen ontstaan. In de Energievisie Berg en Dal staan al verschillende ideeën. Laat u inspireren door de Energievisie en laat ons uw ideeën weten. De Energievisie ligt ter inzage van 14 februari tot 28 maart 2017. U kunt de visie inzien via de bijlage bij de bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl of op afspraak in het gemeentehuis.

Snel naar

Snelmenu