In Breedeweg vangen we binnenkort 300.000 liter regenwater op. Dit doen we met 1388 infiltratiekratten onder de grond. We plaatsen de kratten onder de Wilgstraat en het Wilgplein.

Dit filmpje (externe link)geeft een goede indruk hoe de kratten onder de grond worden geplaatst.

Het plaatsen van de infiltratiekratten hoort bij het project ‘Breedeweg maakt ruimte voor water’. Met dit project pakken we wateroverlast en verdroging in Breedeweg aan.

Infiltratiekratten

Infiltratiekratten zijn waterdoorlatende boxen die regenwater in de grond opvangen. De kratten zijn open aan de onderkant en hebben openingen aan de zijkanten. Hierdoor kan het water vanuit de kratten in de bodem wegstromen. We plaatsen worteldoek om de kratten zodat er geen grond in terecht komt.

De infiltratiekratten leggen we onder de bestrating. Ze kunnen straks in totaal 300.000 liter regenwater opvangen: 100.000 liter bij het Wilgplein en 200.000 liter bij de Wilgstraat.

Officieel startsein

Mathieu Gremmen en Ria Barber met één van de infiltratiekratten.

Wethouder Ria Barber en heemraad Mathieu Gremmen van Waterschap Rivierenland gaven op 22 juni het officiële startsein voor het plaatsen van de kratten. Ook gaven ze het startsein voor maatregelen die we in het buitengebied nemen tegen wateroverlast in Breedeweg.

Zo gaan we bij de Knapheideweg en het Hemeltje regenwater opvangen in bovengrondse infiltratiebekkens. Een bovengronds infiltratiebekken is een verlaagd terrein waarin regenwater wordt opgevangen en in de bodem kan wegzakken. Door het regenwater hier op te vangen stroomt het niet meer vanaf de helling het dorp in.

De werkzaamheden in het buitengebied starten na de zomer. We starten direct nadat de provincie Gelderland ons toestemming geeft om te graven.

Ria Barber: 'Ik ben erg blij dat er nu begonnen wordt met de daadwerkelijk uitvoering.' Mathieu Gremmen vervolgt: 'Al deze maatregelen samen moeten voldoende zijn om op deze plekken wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast zorgen deze maatregelen er ook voor dat we water langer kunnen vasthouden en het de tijd krijgt in de grond te infiltreren, zodat het verdroging kan tegengaan.'

Meer informatie over dit project? Kijk op www.bergendal.nl/wateroverlast-breedeweg of www.wsrl.nl/breedeweg(externe link).