Burgemeester Mark Slinkman heeft woensdagmorgen in het gemeentehuis tijdens de Lintjesregen de jaarlijkse lintjes uitgereikt. Hij had de eer om aan 9 inwoners te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau! 

De 9 gedecoreerden (6 mannen en 3 vrouwen) hebben zich op verschillende terreinen verdienstelijk gemaakt en zich op vele manieren ingezet voor onze samenleving. Aan hen hebben we te danken dat onze gemeenschap een leefbare gemeenschap blijft. Hieronder volgt een greep uit hun verdiensten. 

Foto's Peters Hendriks

Hans Engelaar uit Beek is al meer dan 40 jaar actief bij verschillende verenigingen en organisaties. Bij voetbalvereniging BVC’12 was hij KNVB- en clubscheidsrechter, redactielid van het clubblad en secretaris. Hij hielp de bouwploeg bij het oplossen van technische problemen. Daarnaast is Hans Engelaar vanaf 1980 vrijwilliger bij zeil-, roei- en motorbootvereniging De Batavier, een verenigingshaven in Niftrik. Hij zette zich bijzonder in bij de vernieuwing van deze jachthaven. Hij is daar commissielid en redactielid van het clubblad. Verder is hij belast met de zorg voor de opslag en afwerking van het chemisch afval en de legionellacontroles. Sinds 2010 is Hans Engelaar ook vrijwilliger bouw- en tuinwerkzaamheden bij de R.K. begraafplaats in Beek.

Louise van der Waart-Gesthuizen uit Groesbeek helpt al jarenlang mensen bij het houden van de regie over hun eigen leven. Dit deed ze als mantelzorgster voor haar schoonvader en een buurtbewoner en als gastgezin voor een cliënt van Pluryn. Bij Pluryn zorgde ze daarnaast als vrijwilligster voor de vervoersaanvragen van cliënten. Louise van der Waart was ook bestuurslid en vrijwilliger bij de WMO-Adviesgroep Berg en Dal. Daar hielp ze mensen individueel met het zoeken naar oplossingen, zodat zij (beter) kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ze is gastvrouw bij het Alzheimer Café Berg en Dal en bij de Stichting Vier het leven. Als lid van de Werkgroep Burgerparticipatie evalueert ze diverse burgerinitiatieven en zet ze zich in voor de participatie van mensen met een beperking. Louise van der Waart was bestuurslid van de Stichting Ugu Kidz. Ze heeft in die hoedanigheid samen met wijlen haar man in Zuid-Afrika een centrum opgezet voor kinderen met een beperking: het Othandweni Daycare Center (ODC) in township Gamalakhe. Voor dit project woonden zij zelfs grotendeels in Zuid-Afrika. 

Carla Beers-Fleuren uit Groesbeek is in het verleden trainer/coach geweest van de junioren bij handbalvereniging Groesbeeks Glorie. Later was ze vrijwilliger bij Scouting Berg en Dal. Daar was ze staflid, mede-organisator van de groepsweekenden en kampen en stond ze samen met de scouts op de jaarlijkse rommelmarkt. Ook zet Carla Beers zich in voor carnavalsvereniging De Berggeiten in Berg en Dal. Ze was daar lid van de senaat en coördinator van de prinsencommissie en de loopgroep. Daarnaast organiseerde zij de kindermiddagen. En zorgt ze voor de aankleding van Bestuur, Raad, Senaat en Prinsenkabinet. Vanaf 2015 is ze bestuurslid van de Berggeiten. Verder is zij mede-oprichter van de Dames van het Rood (de Raad van Elf bestaande uit vrouwen). Carla Beers heeft ook hand –en spandiensten verricht bij Schutterij Sint Hubertus en de Nederlandse Wijnfeesten in Groesbeek. En ze begeleidt al jaren de schoolkinderen tijdens de Dodenherdenking van de gemeente Berg en Dal. 

Dennis Heemstra uit Berg en Dal heeft qua verdiensten veel raakvlakken met mevrouw Beers. Ook hij was als groepsleiding betrokken bij de Scouting Berg en Dal. Hij heeft als voorzitter van het stichtingsbestuur van de scouting een belangrijke bijdrage geleverd aan de omzetting van de vereniging naar een stichting. Vanaf 1998 is Dennis Heemstra vrijwilliger bij carnavalsvereniging De Berggeiten in Berg en Dal. Hij was lid van de senaat, diverse commissies en de Raad van Elf. Sinds 2005 is hij de secretaris van deze carnavalsvereniging. Daarnaast is Dennis Heemstra vrijwilliger bij basisschool Titus Brandsma in Berg en Dal. Hij is klassenouder en lid van de ouderraad. Ook ondersteunt hij bij de organisatie van schoolreisjes, uitstapjes en vieringen en heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de omvorming van het schoolplein naar een beweegplein.

Jan Huijbers uit Groesbeek kreeg een Koninklijke Onderscheiding omdat hij al 50 jaar vrijwilliger is bij dorpshuis Kerstendal in Berg en Dal. Vlak na de oprichting van Kerstendal is Jan Huijbers begonnen met het organiseren van jeugdactiviteiten als lid van de evenementencommissie. Sinds 1982 is hij actief in de beheerscommissie en organiseert hij alles rondom de verhuur van ruimten in het dorpshuis. Hij verzorgt de afstemming met gebruikers en de facturatie, hij beheert de agenda en is sleutelbeheerder. Ook geeft hij aan wanneer er barbezetting verzorgd moet worden en coördineert hij het openen en sluiten van de locatie.

Antoon Kuhlmann uit Beek is sinds 1985 bestuurslid, voorzitter en vrijwilliger bij Bridgeclub Hoog Laag in Berg en Dal. Hij organiseert workshops, themacursussen en geeft bridgeles. Hij was projectleider bij het project ‘Denken en doen’ van de gemeente. Het doel van dat project is het stimuleren van contacten tussen ouderen door te bridgen. Antoon Kuhlmann is ook vrijwilliger bij Stichting Hortus Nijmegen. Daar stelde hij beleidsplannen op, verzorgt hij rondleidingen en lezingen en werkt hij in de botanische tuin. Hij was daarnaast ook lid van de avondwakegroep in Beek. En hij is actief voor de Nederlandse Mycologische Vereniging (paddenstoelen). Ook heeft Antoon Kuhlmann 3 foto-natuurboeken geschreven. De opbrengsten van deze boeken zijn voor Hortus en andere goede doelen.

Bert van Swelm uit Leuth heeft in 1968 volleybalvereniging Set Up ’68 opgericht. Hij was daarna voorzitter, trainer en wedstrijdsecretaris. Hij was een van de initiatiefnemers voor de fusie met Aksios, waardoor Switch ’87 ontstond. Ook daar was hij bestuurslid, trainer en scheidsrechter. Hij is altijd als adviseur van het bestuur op de achtergrond betrokken gebleven bij de vereniging. Bij de badmintontak van Switch ‘87 is Bert van Swelm het aanspreekpunt en opbouwer van de velden. Hij is ook actief voor het jaarlijkse buitentoernooi van Switch ’87. Daarnaast was Bert van Swelm vrijwilliger bij De Vriendenkring. Hij was daar penningmeester van de beheerscommissie en verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en de exploitatie van het gebouw. Voor opvolger Triangel verricht hij bardiensten bij het biljarten en helpt hij bij de seniorenbingo’s en het koersballen. Bert van Swelm is tevens de drijvende kracht achter seniorenvereniging Leuth. 

Freek Houterman uit Berg en Dal is sinds de oprichting van tennisvereniging Berg en Dal in 1978 zeer actief betrokken bij de vereniging. Hij was lid van verschillende commissie, was van 1990 tot 1994 voorzitter van de vereniging en is nu verantwoordelijk voor de inkoop van de horecabenodigdheden voor het clubhuis. Bij carnavalsvereniging De Berggeiten werd de Freek Houterman in 1998 secretaris van de vereniging en sinds 2002 is hij de voorzitter. Hij is als ex-prins ook lid van de Heeren van ’t Hoogh. Freek Houterman was daarnaast van 2005 tot 2009 voorzitter van Muziekgezelschap Edelweisz uit Berg en Dal. Verder was de hij jarenlang een actieve en betrokken parochiaan van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in Berg en Dal. Hij ondersteunde onder andere de kostergroep en was meer dan 20 jaar lector. Sinds 5 jaar is Freek Houterman vrijwillig veiligheidscoördinator bij dorpshuis Kerstendal.

Marijke Houterman-van Beurden uit Berg en Dal is sinds 1992 vrijwilliger bij het dorpshuis Kerstendal in Berg en Dal. Zij was bijna ook die hele tijd secretaris van het dorpshuis. Ze was toen samen met de voorzitter en de penningmeester verantwoordelijk voor het strategisch beleid van stichting dorpshuis Kerstendal. Zij had daarnaast speciale aandacht voor de waardering van het werk van vrijwilligers. Sinds 2021 is Marijke van Beurden vrijwilliger achter de bar. Marijke van Beurden was een actieve en betrokken parochiaan van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in Berg en Dal. Van 2003 tot 2009 was zij lid van het parochiebestuur. En intensief betrokken bij de voorbereiding van de fusie met de Cenakelkerk in Heilig Landstichting tot de parochie de Verrijzenis om beide afzonderlijke parochies bij elkaar te brengen. Ze coördineerde ook meer dan 20 jaar de lectorgroep van de kerk in Berg en Dal en was zelf een keer per maand lector. Marijke van Beurden is sinds 2019 lid van de Raad van Toezicht van Kindercentrum Domino.