Op donderdag 24 maart is er afscheid genomen van de oude gemeenteraad. De raadsperiode 2018-2022 is daarmee definitief ten einde gekomen.

Legpenning

Een groot gedeelte van de vorige raad keert ook in de nieuwe raadsperiode 2022-2026 weer terug. Burgemeester Mark Slinkman heeft de raadsleden die niet meer terugkomen toegesproken. Deze raadsleden hebben een legpenning als aandenken voor hun raadslidmaatschap gekregen.

Wilm Janssen

De heer Janssen was van 2018 tot en met 2022 raadslid voor het CDA. “Jij hebt een heel eigen kijk op zaken. Daardoor kom jij dikwijls tot inzichten en oordelen die een originele blik bieden op een dossier. In jouw fractie word jij gewaardeerd als baken van rust en evenwicht; een mentor en vraagbaak ook voor beginnende en minder ervaren raadsleden”, zei Slinkman in zijn toespraak.

Tessa Vorderman

Mevrouw Vorderman was van 2015 tot en met 2022 raadslid voor D66. Slinkman: “Jij bent een beeldbepalend lid geweest. In de raad stond jij er met één zetel alleen voor om het geluid van D66 te laten horen. Daarvoor moest jij je in álle onderwerpen verdiepen, een mening vormen en structureel aanwezig zijn in carrouselvergaderingen, thema-avonden en raadsvergaderingen. Jij hebt veel van het raadswerk gehouden. Jij hebt nu meer tijd om samen met jouw man en kinderen door te brengen en dat is jou gegund. Wij betreuren jouw vertrek”.

Mechteld ten Doesschate

Maar liefst 40 jaar is zij actief geweest in de lokale politiek; zowel als raadslid als wethouder. Een enorme staat van dienst dus voor Mechteld ten Doesschate van de VVD. “Het is het einde van een tijdperk dat in 1982 begon. Een half mensenleven aan maatschappelijke en politieke betrokkenheid. Jouw aanwezigheid bleef nimmer onopgemerkt. Alle stukken las je trouw. Jij hebt niet alleen alles meegemaakt de afgelopen 40 jaar, maar je weet ook nog alles. En dat is knap”, zei Slinkman. Mevrouw Ten Doesschate kreeg van het college een gemeentelijke erepenning.

Jan van Workum

De heer Van Workum was weliswaar geen raadslid, maar is sinds 2006 als griffier de eerste adviseur van de gemeenteraad geweest. Per 1 januari 2022 is hij met pensioen. Inmiddels is hij weer terug op het oude nest; dit keer als informateur van het nieuw te vormen college. “Dat jij zo kort na jouw vertrek bent gevraagd om je over deze formatie te buigen, verklaart hoeveel vertrouwen jij hier nog steeds geniet”, zei Slinkman daarover. Mechteld ten Doesschate (voorzitter van de Werkgevercommissie) dankte de heer Van Workum namens de raad, carrousel en griffie.

Na coalitievorming nogmaals afscheid

Als bekend is wie het college van burgemeester en wethouders gaan vormen, wordt ook duidelijk welke raadsleden die op dit moment nog niet zijn herkozen, alsnog in de raad komen. En welke niet. Van de raadsleden die definitief niet meer terugkeren, wordt in de vergadering waarin de wethouders worden benoemd, afscheid genomen. De datum van deze vergadering is afhankelijk van de coalitievorming.

Installatie nieuwe raad

Inwoners van de gemeente Berg en Dal mochten op 14, 15 en 16 maart naar de stembus om de 25 nieuwe leden van de gemeenteraad te kiezen. De nieuwe raad wordt op woensdag 30 maart geïnstalleerd.