Binnenkort plaatsen we in Beek een zogenaamde beaver deceiver. Een beaver deceiver is een soort pvc-buis die we in een beverdam plaatsen. Een beverdam zorgt vaak voor overstromingen. De buis zorgt ervoor dat het water kan doorstromen en voorkomt zo overstromingen. We plaatsen de buis in de beverdam bij Marterstraat. 

Door de beaver deceiver kan de beverdam blijven bestaan. Dat willen we graag omdat zo’n dam goed is voor de natuur. Een beverdam zorgt voor een landschap met verschillende waterstanden. Dit trekt weer andere beesten en vogels aan. Er vestigen zich ook andere planten. Door het knagen van de bever komt er meer dood hout te liggen. Dat trekt weer verschillende insecten en dieren aan. 

Opkomst van de bever

De bever doet het steeds beter in Nederland én in onze gemeente. De aantallen en verspreiding nemen jaarlijks toe. Dat is goed nieuws. Bevers zorgen namelijk voor een grotere biodiversiteit. De toename kan echter ook een keerzijde hebben. Bevers kunnen door hun knaag-, graaf- en bouwactiviteiten voor overlast zorgen. De gemeente, het waterschap en de provincie onderzoeken daarom voortdurend hoe we samen in onze leefomgeving passen. Medewerkers van de gemeentewerf hebben de deceiver zelf gemaakt.
 

Beaver deciever plaatsing