Het Beste Idee van Berg en Dal

[Het is helaas niet meer mogelijk om ideeën voor Het Beste Idee van Berg en Dal in te dienen. Dit kon tot 20 september 2017.]

Heeft u een bedrijf en een nieuw, creatief idee? Een innovatie, zoals dat zo mooi heet? Doe dan mee aan Het Beste Idee van Berg en Dal. Het beste idee krijgt € 15.000 om het idee uit te voeren. De nummers twee en drie krijgen hiervoor ieder € 10.000. En er is €7.500 voor de nummers vier en vijf. Op de Bedrijvendag Berg en Dal op 23 oktober maakt wethouder Sylvia Fleuren bekend wie de winnaars zijn.

Een innovatief idee kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een nieuwe manier om een winkelgebied te promoten, nieuwe toeristische arrangementen, een nieuwe samenwerkingsvorm, of een nieuwe opleiding voor medewerkers. Een onafhankelijke jury beoordeelt alle ideeën.

De gemeente organiseert Het Beste Idee van Berg en Dal samen met de ondernemersverenigingen, Stichting Toerisme en Recreatie Berg en Dal en Regionaal Centrum voor Technologie Gelderland.

Aanvraag

Icon

Handleiding voor de aanvraag en het aanvraagformulier.

/bedrijven/aanvraag-het-beste-idee-van-berg-en-dal_46490/

Tijdpad

Icon

Meer informatie over het tijdpad.

/bedrijven/tijdspad_46466/

Voorwaarden en selectiecriteria

Icon

Om in aanmerking te komen moet u aan een aantal volgende voorwaarden voldoen.

/bedrijven/voorwaarden_46460/

Aanmelden e-nieuwsbrief

Icon

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws over Het Beste Idee van Berg en Dal en de Bedrijvendag Berg en Dal?

/bedrijven/aanmelden-nieuwsbrief_46472/

Inspiratie

Icon

Inspiratie nodig? Ondernemer Hugo Peters en Johan Tiesnitsch vertellen hun verhaal.

/bedrijven/inspiratie_46592/

Beleidsregel

Icon

Hier kunt u de door het college vastgestelde Beleidsregel vinden. In deze beleidsregel is de procedure en de kaders voor toekenning van de subsidie vastgelegd.

/bedrijven/beleidsregel_46469/