Slimme starters - Wat hebben we al gedaan?

Dit jaar besteedt de gemeente extra aandacht aan slimme starters. De laatste jaren werkt de gemeente onder het mom van Bedrijvig Berg en Dal aan de versterking en vernieuwing van de lokale economie. Uiteraard in nauwe samenwerking met ondernemers en andere partners. Hierbij geven wij speciaal aandacht aan innovaties, nieuwe verdienmodellen, jonge ondernemers en startende bedrijven. Om innovaties aan te jagen bij het lokale bedrijfsleven hebben wij bijvoorbeeld In 2017 Het Beste Idee van Berg en Dal georganiseerd. Hierbij konden Berg en Dalse bedrijven met nieuwe, creatieve ideeën tot € 15.000,- winnen om hun idee uit te voeren.

Verder werkt de gemeente o.a. mee aan projecten voor zorgtoerisme en vernieuwende streekproducten.

Pagina opties