Verwijsborden bedrijven

Heeft u een bedrijf en wilt u de vindbaarheid van uw bedrijf vergroten? Dan kunt u de gemeente vragen om maximaal 3 verwijsborden te plaatsen. Een verwijsbord kost € 75,-.per bord. Daar komen nog € 35,- onderhoudskosten per jaar bij. Kosten zijn exclusief btw.

Voorwaarden

Om voor een verwijsbord in aanmerking te komen moet uw bedrijf aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw bedrijf moet minimaal zes maanden per jaar geopend zijn

  • Uw bedrijf ligt niet aan de hoofdweg

  • Uw bedrijf heeft een maatschappelijke of recreatieve waarde

De borden zijn 80 bij 15 cm. Ze zijn groen met een wit tekstvak, zwarte letters en een pijl. Op het bord passen maximaal 18 leestekens (inclusief spaties). Logo’s komen niet in aanmerking.

Aanvragen

Om het verwijsbord digitaal aan te vragen heeft u eHerkenning nodig. eHerkenning is een soort DigiD voor organisaties. Zoals burgers met DigiD kunnen inloggen bij de overheid, zo kunnen organisaties dat met eHerkenning. Met eHerkenning kunt u zich online identificeren. Lees meer over eHerkenning en hoe u het aanvraagt.

Verwijsbord aanvragen

Vergoeding

De gemeente wil overal in de gemeente dezelfde verwijsborden voor bedrijven plaatsen. De gemeente geeft bedrijven die in de afgelopen drie jaar hun verwijsborden hebben aangeschaft een vergoeding voor de gemaakte kosten. De vergoeding bedraagt:

Leeftijd bord Vergoeding %
0-1 100%
1-2 75%
2-3 50%
3 jaar en ouder 0%