De gemeenteraad van Berg en Dal vergaderde op 10 november over de begroting 2023. In de begroting staan de inkomsten en uitgaven (kosten) van de gemeente.

Begroting 2023 vastgesteld

Er zijn 40 moties (verzoeken aan het college) en 9 amendementen (een wijziging in de begroting) besproken. Uiteindelijk zijn er 22 moties en 1 amendement aangenomen. De begroting zelf is aangenomen met 16 stemmen voor en 9 tegen.

Volksfeesten en evenementen

Het enige amendement dat werd aangenomen kwam van het CDA. Een bezuiniging uit 2021 werd teruggedraaid. Onkosten die de buitendienst maakt voor de organisatie van volksfeesten en evenementen, worden niet meer verhaald op de organisatoren. Deze evenementen zijn belangrijk voor de gemeente. Daar komt bij dat de organisatoren het, onder andere door de coronaperiode, niet makkelijk hebben gehad.

Aangenomen moties

Over enkele aangenomen moties vertellen wij hieronder wat meer.

Ondersteunen van verenigingen en stichtingen
Verenigingen en stichtingen met een accommodatie, krijgen te maken met hoge energieprijzen. Deze verenigingen proberen hun energieverbruik al te verminderen door verschillende investeringen. Maar deze investeringen kosten geld. PvdA en D66 riepen het college op om een voorstel uit te werken hoe deze verenigingen kunnen worden ondersteund. LOKAAL! vroeg via een motie om een huurbijdrage voor organisaties van goede doelen (charitatieve instellingen) die een ruimte moeten huren in gemeentelijke accommodaties.

Steuntje in de rug voor kinderen
Kernachtig Groesbeek vindt dat kinderen altijd moeten kunnen deelnemen aan sport, kunst en cultuur. Maar dit is niet vanzelfsprekend, zeker gezien de huidige financiële onzekerheid. Daarom heeft de lokale partij het college in een motie verzocht om te onderzoeken of het mogelijk is om een sport-, kunst-, en cultuurvoucher (ter waarde van 150 euro) in te voeren. De voucher is voor kinderen met de leeftijd van 4 jaar. Een gezamenlijke motie van Kernachtig Groesbeek en PvdA over ontbijt naar school kreeg ook een meerderheid. Met de motie vroegen de partijen aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede. Het college gaat binnen het onderwijs onderzoeken waar het nodig is om kinderen een gezonde ontbijt/lunch op school aan te bieden.

Watertappunten en ringen
Om te voorkomen dat plastic+-zakken over straat waaien, moeten er kroonringen komen (motie GroenLinks). De ringen worden bevestigd aan lantaarnpalen. Daar kunnen de zakken aan gehangen worden. PvdA en D66 dienden een motie in over een andere ring: de doneerring. Dit is een metalen ring rond vuilnisbakken waar mensen hun statiegeldflesjes en -blikjes in kunnen zetten. Het college is verzocht om in Groesbeek, Beek en Millingen te testen of dit goed werkt. In de openbare ruimte komen mogelijk ook meer watertappunten. Dat is het resultaat van een motie van GroenLinks.

Tot slot sprak de raad via een motie van de VVD uit dat de gemeente voorstander is van de verplaatsing van de brandweerkazerne Ubbergen naar een centrale locatie in de polder. Dit verbetert de aanrijtijden voor brandweer en ambulance.

Meer zien en lezen?

Wilt u de raadsvergadering terugkijken? Dat kan dat via onze website https://raad.bergendal.nl. Klik in de kalender op de vergadering. Daar staan ook de vergaderstukken. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de iBabs-app in de App Store en Play Store. Kies om in te loggen voor sitenaam ‘bergendal’. Gebruikersnaam en wachtwoord zijn allebei ‘burger’.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u de raad volgen op Twitter(externe link), Facebook(externe link) en Instagram(externe link). Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met griffie@bergendal.nl. De volgende raadsvergadering is op 15 december.