Het wordt de kers op de politieke taart genoemd: de begrotingsraad. Op donderdag 9 november praat de gemeenteraad van Berg en Dal over de begroting 2024. In de begroting staan de verwachte inkomsten en uitgaven van de gemeente. De vergadering begint om 16.00 uur. Omstreeks 18.30 uur is er een pauze tot 20.00 uur.

Vergadering in het gemeentehuis

De begrotingsraad is in het gemeentehuis. De vergadering is openbaar en toegankelijk voor publiek. De vergadering is voor thuisblijvers te volgen via omroep Berg en Dal en de website https://raad.bergendal.nl.  

Begroting eerste jaar sluitend, daarna tekorten

De begroting is de eerste jaar sluitend (met een klein plusje van 80.000 euro), maar in de jaren daarna worden er tekorten verwacht. In totaal geeft de gemeente volgend jaar bijna € 118,7 miljoen uit. Daar staat € 118,9 miljoen aan inkomsten tegenover. Waaronder € 86,3 miljoen van het Rijk en € 16,3 miljoen aan belastingen. De begroting staat op http://bergendal.begroting-2024.nl(externe link)

Er is een samenvatting van de begroting. Daarbij staan ook de zogenaamde algemene beschouwingen. In de algemene beschouwingen staat waar politieke partijen aandacht voor vragen. De samenvatting en de algemene beschouwingen zijn ook geplaatst in de Rozet van 31 oktober.   

Moties en amendementen

Er worden ook dit jaar weer moties (verzoeken aan het college) en amendementen (wijzigingen in de begroting) ingediend. De moties en amendementen komen woensdag 8 november online op de agenda van de begrotingsraad. 

Inspreken

Wilt u inspreken tijdens de begrotingsraad? Dat is mogelijk. U kunt zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie melden. Dat kan telefonisch (14024) of via e-mail (griffie@bergendal.nl). U kunt ook een schriftelijke reactie sturen, die aan de agenda wordt toegevoegd.

Live en achteraf kijken

U kunt de carrouselvergaderingen en raadsvergaderingen live volgen en terugkijken via http://raad.bergendal.nl. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de iBabs-app. Vul bij sitenaam “bergendal” in. Gebruikersnaam (email) en wachtwoord is 'burger'. Meeluisteren kan ook via omroep Berg en Dal. U kunt de raad ook volgen op Twitter, Facebook en Instagram .

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@bergendal.nl.