Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vergadert iedere dinsdag en de besluitenlijsten kunt u vinden via de kalender van het raadsinformatiesysteem.