Beleid

Beleidskader sociaal domein

Icon

Of u nu helemaal gezond bent of hulp of zorg nodig heeft, we willen dat iedereen in onze gemeente fijn en goed kan leven. In het Beleidskader sociaal domein staat wat de gemeente gaat doen om dat te bereiken.

Economische visie: Hier wordt gewerkt!

Icon

In de economische visie van de gemeente Berg en Dal staat hoe de gemeente de economie wil stimuleren en ondernemers en organisaties wil faciliteren.

/bedrijven/economische-visie_46346/

Inkoopvoorwaarden en -beleid

Icon

De gemeente moet gemeentelijke gelden doelmatig, rechtmatig, transparant en integer besteden. De regels hiervoor staan in het inkoopbeleid van de gemeente. Het inkoopbeleid geldt voor leveringen, diensten en werken.

/bedrijven/inkoopbeleid-en-voorwaarden_46166/

Accommodatiebeleid

Icon

Gebouwen en terreinen voor sport, welzijn en onderwijs in onze gemeente kosten veel geld. Vaak is daarvoor een bijdrage van de gemeente nodig. In het accommodatiebeleid staat hoe we daarmee omgaan.

/inwoners/subsidiebeleid_47642/item/accommodatiebeleid_46531.html

Mobiliteitsvisie

Icon

Of het nu gaat om wandelaars, fietsers, automobilisten en mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer: Berg en Dal moet goed en veilig te bereiken zijn. Dat regelt de gemeente in de mobiliteitsvisie. Hierin staan plannen voor het verkeer van, naar en in onze gemeente.

/bestuur-en-organisatie/mobiliteitsbeleid_46829/

Kadernota Toerisme: Van trots naar topbestemming

Icon

De kadernota Toerisme is de leidraad voor de toeristische ontwikkeling van de nieuwe gemeente Berg en Dal in de komende jaren.

/bedrijven/kadernota-toerisme-2016_46349/

Woonbeleid Berg en Dal

Icon

Hier vindt u meer informatie over het Actieplan Wonen Berg en Dal 2020 en over het woningmarktonderzoek.

/bestuur-en-organisatie/woonagenda-2017-2025_46763/

Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025

Icon

In het Rioleringsplan staat hoe wij de gemeentelijke watertaken uitvoeren. Denk hierbij aan afvalwater, hemelwater en grondwater. 

Link

Pagina opties