College van burgemeester en wethouders

Samenstelling college

Icon

De burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris stellen zich aan u voor.

/bestuur-en-organisatie/samenstelling-college_45212/

Afspraak maken

Icon

Afspraak maken met de burgemeester, één van de wethouders of de gemeentesecretaris.

/bestuur-en-organisatie/afspraak-maken_45221/

Coalitieakkoord

Icon

In het coalitieakkoord geeft het college aan wat zij de komende jaren gaat doen en wil bereiken.

/bestuur-en-organisatie/collegeprogramma_45215/

Rechtenvrije foto's collegeleden

Icon

Foto's van de collegeleden, die u kunt gebruiken voor niet-commerciële doeleinden.

/bestuur-en-organisatie/rechtenvrije-fotos-collegeleden_45224/

Besluitenlijsten college

Icon

Het college van burgemeester en wethouders vergadert in principe elke week. De besluiten die het college neemt, vindt u in de openbare besluitenlijsten.

/bestuur-en-organisatie/besluitenlijsten-college_45218/

Pagina opties