Klacht, bezwaar of tips?

Aansprakelijk stellen van de gemeente

Icon

Als u schade lijdt, door schuld of nalatigheid van de gemeente, dan kunt u schadevergoeding vragen.

Aansprakelijk stellen van de gemeente

Commissie bezwaarschriften

Icon

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u in bepaalde gevallen een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift wordt behandeld in de commissie bezwaarschriften.

www.bergendal.nl/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/commissie-bezwaarschriften_910.html

Meldpunt discriminatie

Icon

Ook al is het bij wet verboden, discriminatie komt vaak voor. Wie dat overkomt, of wie dat ziet bij anderen, kan dat melden.

www.bergendal.nl/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/meldunt-discriminatie_1042.html

Klacht, compliment of tip

Icon

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar dan kunt u een klacht indienen. U kunt ook een tip of compliment geven.

www.bergendal.nl/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/klacht-tip-of-compliment_904.html

Gemeentelijke ombudsman

Icon

Als uw klacht door de gemeente niet naar tevredenheid behandeld wordt, kunt u bij de ombudsman terecht.

www.bergendal.nl/inwoners/producten-en-diensten-a-tot-z_45068/product/gemeentelijke-ombudsman_868.html

Klacht of vraag over Privacy

Icon

Informatie over wat u kunt doen als u een klacht heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Klacht of vraag over Privacy

Pagina opties