Klacht, bezwaar of tips?

Aansprakelijk stellen van de gemeente

Icon

Als u schade lijdt, door schuld of nalatigheid van de gemeente, dan kunt u schadevergoeding vragen.

Aansprakelijk stellen van de gemeente

Commissie bezwaarschriften

Icon

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u in bepaalde gevallen een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift wordt behandeld in de commissie bezwaarschriften.

/bestuur-en-organisatie/bezwaar-maken_45164/

Meldpunt discriminatie

Icon

Ook al is het bij wet verboden, discriminatie komt vaak voor. Wie dat overkomt, of wie dat ziet bij anderen, kan dat melden.

/bestuur-en-organisatie/meldpunt-discriminatie_45167/

Klacht, compliment of tip

Icon

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar dan kunt u een klacht indienen. U kunt ook een tip of compliment geven.

/bestuur-en-organisatie/klacht-indienen_45161/

Gemeentelijke ombudsman

Icon

Als uw klacht door de gemeente niet naar tevredenheid behandeld wordt, kunt u bij de ombudsman terecht.

/bestuur-en-organisatie/de-gemeentelijke-ombudsman_45158/

Download onze app:

Logo Google Play Logo App store

Sluit venster