Regelgeving en beleid

Regelgeving

Icon

Een geordende samenleving kan het niet stellen zonder wettelijke regels. Regels die we met z'n allen moeten naleven. Naast landelijke regelgeving stelt ook de gemeente regels vast.

/bestuur-en-organisatie/regelgeving_46001/

Beleid

Icon

Informatie over het beleid van de gemeente op gebied van wonen, economische zaken, toerisme en inkoop

/bestuur-en-organisatie/beleid_46760/

Pagina opties