Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentebestuur (raad, college) het werk goed doet. Met andere woorden: zij onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. Het werk van de commissie gaat dus verder dan dat van de accountant, die let op de rechtmatigheid.

Doeltreffend en doelmatig

Bij doeltreffendheid gaat het om de vraag of bereikt is wat het bestuur voor ogen had. Is het effectief geweest? En bij doelmatigheid is vooral belangrijk dat het ook met zo min mogelijk middelen (geld) is gedaan, efficiënt dus. De rekenkamercommissie deelt de uitkomst van onderzoeken met de gemeenteraad en dit kan leiden tot maatregelen.

Vrij in handelen

De Rekenkamercommissie is vrij in haar handelen. Dit betekent dat zij niet in opdracht van iemand werkt. Zij mag zelf bepalen of en wat zij gaat onderzoeken. Wel mogen raad of college een onderwerp aandragen. Inwoners kunnen niet rechtstreeks een verzoek neerleggen bij deze commissie, maar kunnen dit doen door raadsleden te benaderen met vragen, opmerkingen of suggesties.

Samenstelling

De Rekenkamercommissie bestaat uit een extern voorzitter, de heer Van Vroenhoven, en vier raadsleden: mevrouw Vree (GroenLinks) en de heren Maas (VOLG), Hoeken (PvdA) en Eikholt (GVP). Ambtelijk secretaris van de rekenkamer is de griffier, de heer Van Workum. U kunt hem bereiken via griffie@bergendal.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente 14 024.

Download onze app:

Logo Google Play Logo App store

Sluit venster