Strategische visie

Op 21 juni 2012 heeft de gemeenteraad van Groesbeek een toekomstvisie voor Groesbeek vastgesteld: de Strategische Visie Groesbeek (Berg en Dal) 2025.

De Strategische Visie Groesbeek (Berg en Dal) 2025 schetst de koers van de gemeente Berg en Dal tot het jaar 2025. Er is door inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bestuurders actief meegedacht over de koers van de gemeente.

In de strategische visie worden belangrijke ontwikkelingen beschreven. Het gaat hier onder andere om maatschappelijke ontwikkelingen, economische ontwikkelingen en ontwikkelingen in de samenleving.

De drie belangrijkste ontwikkelingen in het kort zijn:

  • Samenwerken aan zorg: Zorgen voor elkaar, dichtbij en met de juiste balans tussen zelfredzaamheid en professionele zorg. De zorgsector ontwikkelt mee. De gemeente maakt het aantrekkelijk voor jonge (zorg)professionals om hier te wonen en werken.
  • Jong, gezond en actief: Werken aan ontmoeting, gezondheid en levendigheid. Focus op de jeugd en investeren in sport.
  • Spannend landschap: Werken aan een nog mooiere gemeente waar iedereen van kan genieten. Inspelen op recreatie en toerisme. Voortbouwen op de unieke kwaliteiten van het landschap.

In de visie wordt ook beschreven hoe de gemeente met deze ontwikkelingen om wil gaan in de toekomst. De Strategische visie vormt de basis voor het maken van beleid en voor gemeentelijke besluiten.

Met deze visie willen we ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties inspireren. We nodigen iedereen uit tot het meedenken en uitvoeren van ideeën en plannen.  

Meer informatie?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw C. Sleyfer of met de heer H. Verouden via telefoonnummer 14 024.

Pagina opties