Trends en ontwikkelingen Berg en Dal

In onderstaand document leest u de trends en ontwikkelingen die de komende tijd op ons afkomen.

Allereerst over de demografische ontwikkelingen en de gevolgen die dat heeft voor Berg en Dal. Daarna worden verschillende trends en ontwikkelingen genoemd, zoals de verwachte toename van vraag naar zorg en ondersteuning, landelijke afspraken over duurzaamheid en klimaat en de digitalisering van de samenleving. Elke ontwikkeling wordt afgesloten met een vraag over hoe Berg en Dal met de ontwikkeling zou willen omgaan. Het document wordt afgerond met puntsgewijze opsomming van een aantal relevante punten uit het regeerakkoord Rutte III die van toepassing kunnen zijn op Berg en Dal. Tot slot vindt u een bronnenlijst.

Pagina opties