Woonbeleid

Actieplan Wonen Berg en Dal 2020

In het Actieplan Wonen Berg en Dal 2020 legt de gemeente haar visie vast op het gebied van het wonen en op welke manier zij richting geeft aan de verschillende opgaven.

/bestuur-en-organisatie/actieplan-wonen-berg-en-dal-2020_48701/

Woningmarktonderzoek 2019-2029

De gemeente Berg en Dal heeft samen met woningcorporaties Oosterpoort en Waardwonen een woningmarktonderzoek laten uitvoeren. Hierbij is naar de actuele en toekomstige behoefte aan woningen gekeken en naar het type woningen.

/bestuur-en-organisatie/woningmarktonderzoek-2019-2029_48700/

Pagina opties