Burgemeester Mark Slinkman is bij Koninklijk Besluit herbenoemd tot burgemeester van de gemeente Berg en Dal. De burgemeester is maandag 30 augustus beëdigd door de commissaris van de Koning in Gelderland, de heer J. Berends.

Aanbeveling door gemeenteraad

De gemeenteraad van Berg en Dal heeft in mei besloten om burgemeester Mark Slinkman aan te bevelen voor herbenoeming. De vice-voorzitter van de gemeenteraad, Mechteld ten Doesschate, maakte dat in de raadsvergadering van 20 mei bekend. De aanbeveling is via de commissaris van de Koning doorgestuurd naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit heeft geleid tot de definitieve herbenoeming.

Tweede termijn

Burgemeester Slinkman is op 16 september 2015 begonnen als burgemeester van de fusiegemeente Berg en Dal. Zijn tweede ambtstermijn start op 16 september 2021. Een ambtstermijn voor een burgemeester is 6 jaar.
 

Herbenoeming Mark Slinkman