Iedere inwoner, bedrijf of organisatie kan een voorstel doen aan de gemeenteraad met het verzoek om dit in de vergadering van de gemeenteraad te bespreken. Dit heet een burgerinitiatief. Daar is wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet het voorstel gesteund worden door minimaal 25 medestanders.

Aan welke eisen moet een burgerinitiatief voldoen?

Inwoners kunnen over alle onderwerpen die hen na aan het hart liggen een voorstel indienen. Er gelden wel enkele voorwaarden:

  • U kunt alleen een voorstel doen als u 16 jaar of ouder bent.
  • Het voorstel moet door 25 medestanders zijn ondertekend. U moet een lijst inleveren met hun voornamen, achternamen, adressen, geboortedata en handtekeningen.
  • Het voorstel moet enigszins uitgewerkt zijn. De raad moet begrijpen waar het over gaat, wat u wilt en wat de kosten ongeveer zullen zijn.

Hoe kunt u een voorstel indienen?

Meer over het burgerinitiatief en hoe u dit kunt indienen leest u in de verordening . Achter in de verordening vindt u een formulier om te gebruiken voor het initiatief en voor de verklaring van 25 medestanders

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of dorp?

Steeds vaker komen inwoners met een goed idee voor hun straat, buurt of dorp. Dit juichen wij als gemeente toe. De gemeente Berg en Dal vindt het belangrijk dat inwoners zelf bepalen welke onderwerpen belangrijk zijn voor hun dorp. Lees meer op de pagina Samen maken wij Berg en Dal.