Op 13 en 14 oktober 2021 zijn er carrouselvergaderingen. Op 21 oktober is de raadsvergadering. Alle vergaderingen zijn in het gemeentehuis en live te volgen via onze website en omroep Berg en Dal. Hieronder leest u meer over twee onderwerpen die op de agenda staan.

Herinrichten marktplein Groesbeek

> Op 13 oktober in de carrouselvergadering. Vanaf 20.00 uur in de raadzaal.

De gemeenteraad heeft in 2019 uitgangspunten vastgesteld waar een nieuwe inrichting van het marktplein en de Dorpsstraat in Groesbeek aan moet voldoen. Er is besloten dat inwoners en ondernemers via een zogeheten participatietraject worden betrokken bij een keuze voor het ontwerp. Er zijn drie ontwerpen gemaakt, waar inwoners in de zomer via een enquête, de informatiebus en De Rozet hun reactie op konden geven. 600 mensen hebben dit gedaan. Tijdens de vergadering op 13 oktober wordt de raad geïnformeerd over de huidige stand van zaken.

De toekomst van De Mallemolen

> Op 14 oktober in de carrouselvergadering. Vanaf 20.00 uur in de raadzaal.

De raad heeft in juli tijdens het debat over de bibliotheek, het Agora-onderwijs en De Mallemolen besloten dat er een duidelijke visie voor De Mallemolen moet komen. De onzekerheid over De Mallemolen duurt al bijna 10 jaar en het is niet gewenst dat dit nog langer duurt. De toekomstvisie ligt nu voor. Met deze visie wordt gekozen voor een oplossing voor zeker 15 jaar of langer, want De Mallemolen is belangrijk voor inwoners en verenigingen. Deze zogeheten 'revitalisatie' kost tussen de 4,6 en 5,7 miljoen euro. Het krediet wordt op een later moment van de raad gevraagd. Nu wordt eerst gevraagd om de visie vast te stellen en een voorbereidingskrediet van € 155.000,- beschikbaar te stellen voor de architect- en adviseurskosten.

Overige punten op de agenda van de carrousel van 13 en 14 oktober

  • Subsidieverordening afkoppelen hemelwater Berg en Dal (13 oktober vanaf 21.00 uur in de raadzaal)
  • Verstedelijkingsstrategie Groene Metropoolregio (14 oktober vanaf 20.00 uur in de ruimte Millingen aan de Rijn)
  • Discussienota over de Omgevingswet (14 oktober, vanaf 21.00 uur in de ruimte Millingen aan de Rijn)

De raadsvergadering van 21 oktober

Op de agenda van de raadsvergadering van 21 oktober staan, naast de onderwerpen die hierboven zijn genoemd, ook nog de volgende onderwerpen:

Hamerstukken (geen inhoudelijke behandeling, wel stemverklaring mogelijk):

  • Vaststellen bestemmingsplan Winkel- en woonontwikkeling Spoorlaan fase 2, Groesbeek
  • Uittreding gemeente West Maas en Waal uit de MARN

Inspreken

Wilt u inspreken over punten die op de raadsagenda staan? Dat kan. U kunt zich tot op de dag van de vergadering tot 12.00 uur bij de griffie melden. Dat kan telefonisch (14024) of via e-mail (griffie@bergendal.nl).

Live en achteraf kijken

U kunt carrouselvergaderingen en raadsvergaderingen live volgen en terugkijken via het raadsinformatiesysteem(externe link). De vergaderstukken zijn ook te vinden via de app Politiek Portaal in de App Store. Kies voor 'Berg en Dal'. Meeluisteren kan ook via omroep Berg en Dal. 

De raad op sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u ons volgen door op Twitter, Facebook en Instagram te zoeken op 'Gemeenteraad Berg en Dal'.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@bergendal.nl.