Op 15 september is er een carrouselvergadering. De raadsvergadering is op 29 september 2022. De vergaderingen beginnen om 20:00 uur in het gemeentehuis en zijn openbaar. Het zijn de eerste vergaderingen na de zomervakantie.

Carrouselvergadering

Woningbouwplanning 2022

Jaarlijks wordt de raad bijgepraat over de woningbouwplanning. Op dit moment wordt er gebouwd in Beek, Groesbeek en Millingen. Voor de lange termijn staat de bouw van in totaal 1647 woningen gepland. Er zijn grote woningbouwplannen zoals op de locaties Reomie, DAC, Vijverhof en Dekkerswald. Maar ook kleinere plannen (bijvoorbeeld De Linde, Schoollocatie en Jan Arntzstraat). Een groot deel van de plannen bestaat uit sociale huur of goedkope koopwoningen. Dit onderwerp wordt op 15 september van 20:00 uur tot 21:00 uur besproken in de raadzaal.

Vitale Vakantieparken

Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor de gemeente Berg en Dal. Op recreatieparken is er regelmatig sprake van zakelijk verhuur of permanente bewoning. Dit mag niet. Er wordt af en toe gehandhaafd, maar er is geen projectmatige aanpak. Door eenmalig € 250.000,- beschikbaar te stellen, kan een projectopdracht worden uitgevoerd. Zodat er parken zijn waar volgens de regels recreatief verbleven wordt. Deze parken worden 'Vitale Vakantieparken' genoemd. Deze parken dragen bij een de lokale economie en gaan ondermijning tegen. Dit onderwerp wordt op 15 september van 21:00 uur tot 22:00 uur besproken in de raadzaal.

Ook in de ruimte Millingen aan de Rijn worden er op 15 september onderwerpen besproken. Hieronder de agenda:

Ruimte Millingen aan de Rijn

  • Actualiteit huisvesting en opvang van diverse doelgroepen (van 20:00 - 21:00);
  • Kennismaking met Vizier Oost (van 21:00 - 22:00).

De raadsvergadering van 29 september

Op de agenda van de raadsvergadering staan (naast onderwerpen die hierboven zijn genoemd) de volgende onderwerpen:

Politiek debat

  • Nota Mantelzorg 2022-2026
  • Bestemmingsplan Oude Bosweg in Beek
  • Budget ondergrondse containers Groesbeek (Jan Linders)
  • Coördinatieregeling zonnepark Leuth/Millingen

Hamerstukken

(geen inhoudelijke behandeling, wel stemverklaring mogelijk)

  • Benoeming lid Rekenkamercommissie
  • Bestemmingsplan Dries 25-35
  • Bestemmingsplan Lage Horst 18
  • Bestemmingsplan Zeelandsestraat 65

Inspreken

Wilt u inspreken over punten die op de carrousel- en raadsagenda staan? Meld u zich dan tot op de dag van de vergadering tot 12:00 uur bij de griffie. Dat kan telefonisch (14024) of via e-mail (griffie@bergendal.nl).

Live en achteraf kijken

U kunt de carrousel- en raadsvergaderingen live volgen en terugkijken via http://raad.bergendal.nl. U kun de vergaderstukken ook vinden via de iBabs-app. Vul bij sitenaam 'bergendal' in. Gebruikersnaam (e-mail) en wachtwoord is 'burger . Meeluisteren kan via omroep Berg en Dal. 

De raad op sociale media

Volg de gemeenteraad op Twitter, Facebook en Instagram. Zoek op 'Gemeenteraad Berg en Dal'.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@bergendal.nl.