Op 4 april is er een carrouselvergadering. De raadsvergadering is op 11 april. Beide vergaderingen zijn in het gemeentehuis en beginnen om 20:00 uur.

De carrouselvergadering van 4 april 2024

De volgende onderwerpen staan op 4 april op de agenda van de carrousel:

Raadzaal

  • Bestemmingsplan Chopinstraat 3-29 in Groesbeek (van 20:00 uur tot 21:00 uur).

Ruimte Millingen aan de Rijn 

  • Verwerven gemeenschapshuis De Sleutel (van 20:00 uur tot 21:00 uur).

Over één van deze onderwerpen vertellen wij hieronder meer:

Bestemmingsplan Chopinstraat Groesbeek 

Met het bestemmingsplan worden 14 kleine verouderde sociale huurwoningen aan de Chopinstraat in Groesbeek gesloopt. Het verduurzamen en aanpassen aan de huidige eisen is voor deze woningen niet rendabel. Deze woningen worden vervangen door 21 nieuwe duurzame levensloopgeschikte huurappartementen. Het nieuwe woongebouw bestaat uit één deel van twee lagen en één deel van drie lagen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn 12 zienswijzen (reacties) op gekomen. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen.

De raadsvergadering van 11 april 2024

Op de agenda van de gemeenteraad staan naast de onderwerpen die hierboven zijn genoemd, nog andere punten. Eén hiervan is de toelating van Peter Zwitserloot (Kernachtig Groesbeek) als raadslid, omdat Ruud Verstraaten ontslag heeft genomen. Hij heeft in de vorige raadsvergadering afscheid genomen. De overige agendapunten zijn:

Politiek debat:

  • Vaststellen bestemmingsplan Leuth-Noord.

Hamerstukken (geen inhoudelijke behandeling, wel stemverklaring mogelijk)

  • Vaststellen bestemmingsplan Jonkershof Groesbeek;
  • Verklaring van geen bedenkingen bouwplan Kruksebaan Breedeweg;
  • Verklaring van geen bedenkingen bouwplan Patrijsweg Berg en Dal;

Inspreken

Wilt u inspreken over punten die op de carrousel- en raadsagenda staan? Dat is mogelijk. U kunt zich tot op de dag van de vergadering tot 12:00 uur bij de griffie melden. Dat kan telefonisch (14024) of via e-mail (griffie@bergendal.nl).

Live en achteraf kijken

Zowel carrousel- als raadsvergaderingen zijn live te volgen en terug te kijken via http://raad.bergendal.nl. De vergaderstukken zijn ook te vinden via de iBabs-app. Vul bij sitenaam “bergendal” in. Gebruikersnaam (email) en wachtwoord is “burger”. Meeluisteren kan ook via omroep Berg en Dal. 

De raad op sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste informatie over de gemeenteraad? Dan kunt u de gemeenteraad volgen door op Twitter(externe link)Facebook(externe link) en Instagram(externe link) te zoeken op “Gemeenteraad Berg en Dal”.

Voor vragen of ideeën kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@bergendal.nl.