Het centraal stembureau van de gemeente Berg en Dal heeft vandaag, donderdag 23 februari, twee nieuwe politieke partijen geregistreerd voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Het gaat om de partijen LOKAAL! Berg en Dal en Kernachtig Groesbeek.

De voorzitter van het Centraal Stembureau, burgemeester Mark Slinkman, heeft dit op 23 december 2021 bekend gemaakt.

Bovenstaand besluit wordt gepubliceerd in het gemeenteblad, https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad(externe link).

Het is mogelijk om tegen deze beslissing in beroep te gaan. Dit kan tot uiterlijk 6 dagen na publicatie in het gemeenteblad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA s-Gravenhage.