Kernachtig Groesbeek en LOKAAL! gaan samen proberen een nieuw college te vormen. Dat is het resultaat van de eerste gespreksronde die Kernachtig Groesbeek, als winnaar van de verkiezingen, met alle fracties heeft gevoerd.

Steun voor coalitie met lokale partijen

De keuze voor een combinatie van Kernachtig Groesbeek en LOKAAL! werd door veel fracties als een logisch vervolg gezien op de aanloop naar en de uitslag van de verkiezingen. De twee partijen hebben een goede chemie samen. Over veel onderwerpen sluiten de opvattingen goed op elkaar aan.

Besprekingen

Afgelopen week heeft Kernachtig Groesbeek gesprekken gevoerd met afgevaardigden van alle andere fracties. De gesprekken zijn namens Kernachtig Groesbeek gevoerd door Erik Weijers, Irma van de Scheur en Wiebo Kersten. Jan van Workum, voormalig griffier van Berg en Dal, was hierbij gespreksleider.

Krappe meerderheid

De voorgestelde coalitie heeft een krappe meerderheid. In open en prettige gesprekken met de fracties werd vooral vooruit gekeken. Wat kunnen raad en college de komende vier jaar beter doen? Meer met de inwoners in gesprek en minder coalitie versus oppositie. De kwaliteit van de voorstellen is daarbij cruciaal.

Belangrijke thema’s en risico’s

Om te komen tot een breed gedragen programma is elke fractie gevraagd wat hun Top 5 is om de komende jaren de schouders onder te zetten. De thema’s duurzaamheid, bouwen en participatie werden daarbij vooral genoemd. Daarnaast is gesproken over hoe we willen werken. En wat gaan we doen samen? Zonder alles meteen dicht te timmeren. Risico’s zijn er echter ook. De onzekerheden rondom de crisis in Oekraïne, de gevolgen van Corona, grenzen aan de groei van de economie en de schaarste aan ambtelijke capaciteit.

Puntjes op de “i”

Op enkele dossiers is het nog nodig om de laatste puntjes op de “i” te zetten. Bijvoorbeeld op het thema duurzaamheid; en dan met name de zonneparken. Hier wordt de komende weken nog over gesproken. Dan praten de partijen ook door op de belangrijke dossiers en werken zij aan een plan van aanpak en programma voor de komende vier jaar.

Het streven is om het nieuwe college op donderdag 12 mei 2022 te benoemen.