Donderdag 10 februari heeft de gemeenteraad het eindrapport van de ‘visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein” gekregen. Dit is een commissie van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). De commissie heeft gekeken hoe de gemeente het doet op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdzorg. De uitkomst is positief, al zijn er natuurlijk verbeterpunten.

Waarom heeft de commissie onderzoek gedaan?

In 2020 had de gemeente grote financiële tekorten op de Wmo en de Jeugdzorg. Daarom heeft de gemeente zich, op verzoek van de gemeenteraad, aangemeld bij de visitatiecommissie.

Wat heeft de commissie gedaan?

Het onderzoekstraject duurde ruim een jaar. Daarin hebben experts van de VNG gesprekken gevoerd met wethouders en beleidsmedewerkers van de gemeente. Ook is hen duidelijk gemaakt wat de gemeente heeft gedaan om de financiën op orde te krijgen zonder de Wmo en de jeugdzorg uit te kleden.

Wat is de conclusie in het rapport?

De commissie vindt dat de gemeente op de goede weg is. De keuzes die gemaakt zijn bieden een stevig perspectief voor de toekomst.

Wethouder van de Scheur is blij met de uitkomsten uit het rapport. “Dit bevestigt de ingeslagen weg. Maar we zijn er nog niet. We hebben nog veel werk te doen, bijvoorbeeld als het gaat om de verbinding tussen zorg en welzijn. Maar ook als het gaat om betrekken van onze inwoners bij het vinden van oplossingen. De komende jaren zullen we daar verder mee aan de slag moeten.”