Wat gaan we doen?

In de Dasstraat, Fretstraat en de Eekhoornstraat gaan we het riool vervangen. Ook vervangen we dan de huidige asfaltverhardingen door betonstraatstenen. Waar het kan voegen we groen toe. Zo ontstaat een mooier straatbeeld.

Wat hebben we al gedaan?

Inmiddels gaven we opdracht aan een ingenieursbureau. Zij maken een ontwerp. Dit ontwerp willen we medio juli/augustus presenteren aan bewoners. We hopen dat dit kan via een inloopavond, maar anders digitaal. De bewoners krijgen hierover nog een brief met uitnodiging. 

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met Pierre Kersten. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06-13 14 36 17 of via e-mail p.kersten@bergendal.nl.