Informatie voor politieke partijen

Wilt u als politieke partij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 16 maart 2022? Dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Hieronder staat een overzicht van wat er allemaal moet gebeuren bij deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen.

De komende periode vullen we deze informatie aan. Heeft u nu al vragen? Neem dan contact op met de gemeente, via telefoonnummer 14024 of verkiezingen@bergendal.nl.

Registreren politieke partij

Wilt u met uw nieuwe politieke partij meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022? Dan moet u deze nieuwe partij registreren. Dit kunt u uiterlijk op 20 december 2021 doen.

Wanneer moet ik mijn partij laten registreren?

Is uw partijnaam al geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezing of voor de verkiezingen van de Provinciale staten? Dan hoeft u de naam niet opnieuw te laten registreren.

U moet de naam van uw politieke partij wél laten registreren als:

 • de partij nog niet eerder heeft meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen;
 • de partij bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen geen zetel heeft behaald;
 • de naam van de partij wijzigt.
 • Soms willen plaatselijke afdelingen van landelijke partijen bijvoorbeeld de plaatsnaam toevoegen aan de landelijke naam. In dat geval moet u de naam wél apart laten registreren. Ook moet de landelijke partij toestemming geven om de aangepaste naam lokaal te gebruiken.

Waarom registreren?

Met de registratie legt u de naam van uw partij vast. Deze partijnaam komt dan bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan.

U bent niet verplicht een partijnaam te laten registreren. Doet u dit niet voor 20 december? Dan kunt u nog steeds onder voorwaarde meedoen met de verkiezingen, maar dan met een blanco lijst. Er komt dan geen naam bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan, maar alleen een lijstnummer.

Hoe kan ik mijn partijnaam registeren?

Wilt u uw partijnaam laten registreren? Neem dan contact op met het projectbureau Verkiezingen van de gemeente Berg en Dal, via e-mail verkiezingen@bergendal.nl. Dan vertellen wij wat u allemaal moet aanleveren voor de registratie.

Het verzoek tot registratie moet uiterlijk 20 december bij de gemeente binnen zijn.

Wat moet ik inleveren bij mijn registratie?

Kijk voor meer informatie op de website van de Kiesraad.

Voor het registreren is het volgende nodig:

 • Een registratieverzoek
 • De statuten (vastgelegd in een notariële akte)
 • Een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
 • Een bewijs van betaling van een waarborgsom van € 112,50. Zie kopje ‘waarborgsom’;

Waarborgsom

Om uw politieke partij te laten registreren, betaalt u aan de gemeente een waarborgsom van €112,50. U doet dit voordat u het registratieverzoek verstuurt. 

U maakt het bedrag over naar rekeningnummer NL27 BNGH 028.51.02.559 onder vermelding van:

 • Gemeente Berg en Dal Burgerzaken/ registratie nieuwe partij
 • Naam van de politieke partij

We storten de waarborgsom weer terug als de partij een geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd.

Besluit

Het centraal stembureau neemt een beslissing over het verzoek tot registratie. De politieke partij ontvangt hiervan bericht. 

Kandidaatstelling politieke partijen

Op 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling. Op die dag leveren alle partijen die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezing de verplichte documenten in. Dit kan tussen 9.00 en 17.00 uur bij het centraal stembureau in het gemeentehuis in Groesbeek.

Kijk voor meer informatie over het proces van de kandidaatstelling op de website van de kiesraad

Ondersteunende software verkiezingen (OSV)

Voor  de inlevering van de documenten voor de kandidaatstelling maken we gebruik van OSV (Ondersteunende software verkiezingen). Alle nodige documenten voor de kandidaatstelling worden automatisch aangemaakt in de OSV. Vanaf half december kunt u de OSV software downloaden. De gemeente Berg en Dal informeert de politieke partijen hierover.

Wat moet een partij op 31 januari inleveren?

 • Kandidatenlijst (model H1)
 • Instemmingsverklaring van alle kandidaten (H9)
 • Een verklaring van de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij waarin hij/zij de inleveraar van de kandidatenlijst machtigt om de naam (aanduiding) van de partij boven de kandidatenlijst te plaatsen, (H3.1 of H3.2 bij een lijstverbinding).
 • Kopie van geldig legitimatiebewijs van kandidaten die nog niet in de gemeenteraad zitten. Let op: bij het nieuwe model paspoort, rijbewijs en identiteitskaart staat het BSN op de achterzijde van het document of de houderpagina. Daarom moet ook de achterzijde van het identiteitsbewijs gekopieerd worden.
 • Kopie van geldig legitimatiebewijs van de inleveraar.
 • Verklaring van kandidaten die niet in de gemeente Berg en Dal wonen dat zij na de benoeming in de gemeente gaan wonen.

Nieuwe partijen moeten ook inleveren:

 • Bewijs van betaling van waarborgsom van kandidaatstelling van € 225,-
 • Ten minste 20 ondersteuningsverklaringen (H4)

Waarborgsom

Doet een partij voor het eerst mee aan gemeenteraadverkiezingen? Of heeft een partij bij de vorige verkiezing geen zetel behaald? Dan moet de partij een waarborgsom van € 225,- betalen aan de gemeente. U maakt dit bedrag uiterlijk 17 januari 2022 over naar rekeningnummer  NL27 BNGH 028.51.02.559 onder vermelding van:

 • waarborgsom kandidaatstelling GR2022
 • de naam van uw politieke partij.

U krijgt de waarborgsom terug als uw partij minimaal 75% van de kiesdeler behaalt of als uw partij geen geldige lijst heeft ingeleverd. 

Ondersteuningsverklaringen

Doet uw partij voor het eerst mee aan de verkiezingen? Of heeft uw partij bij de vorige gemeenteraadverkiezingen geen zetels behaald? Dan heeft uw partij minimaal 20 ondersteuningsverklaringen nodig. Met een ondersteuningsverklaring ondersteunt een kiesgerechtigde de deelname van een partij aan de verkiezingen.

Ondersteuningsverklaring ondertekenen in gemeentehuis

Kiesgerechtigden die uw partij willen ondersteunen moeten naar het gemeentehuis komen en daar de verklaring ondertekenen. Dit kan tussen 17 januari en 31 januari in het gemeentehuis in Groesbeek. Ondersteuners kunnen een afspraak maken of gewoon binnenlopen.

Zij moeten dan het volgende meenemen:

 • Geldig legitimatiebewijs
 • De ingevulde ondersteuningsverklaring  Ondersteuners ondertekenen de volledig ingevulde verklaring in het bijzijn van de ambtenaar.

Voorwaarden ondersteuners

 • De ondersteuner staat binnen de kieskring als kiezer geregistreerd.
 • De ondersteuner mag maximaal 1 ondersteuningsverklaring ondertekenen.
 • Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.

Voorinlevering kandidaatstelling

Om de kandidaatstelling op 31 januari soepel te laten verlopen kunt u de documenten voor kandidaatstelling vooraf laten controleren door het Projectbureau Verkiezingen. Wij kijken dan samen met u of alle documenten compleet zijn. De data voor deze voorinlevering zijn nog niet bekend. Zodra deze bekend zijn plaatsen we ze op deze pagina.

Let op: u moet alsnog op 31 januari alle spullen officieel inleveren. Dit is wettelijk verplicht.

Beoordeling centraal stembureau documenten kandidaatstelling

Op dinsdag 1 februari om 16.00 uur beoordeelt het centraal stembureau de documenten voor de kandidaatstelling van de politieke partijen. Als er bij deze beoordeling verzuimen blijken - er ontbreken bijvoorbeeld stukken -  dan informeert het centraal stembureau de partij hierover. De partij kan de verzuimen herstellen door de ontbrekende stukken aan te vullen bij het centraal stembureau.

Dit kan dat op:

 • woensdag 2 februari 9.00 - 17.00 uur
 • donderdag 3 februari 9.00 - 17.00 uur
 • vrijdag 4 februari 9.00 - 15.00 uur

Op 4 februari 2022 om 16.00 uur is de openbare zitting van het centraal stembureau. Het centraal stembureau beslist dan over de geldigheid van de kandidaatstelling. Ook krijgen de partijen dan een lijstnummer.