Sinds oktober dit jaar verstuurt de gemeente haar post meer digitaal via de berichtenbox van MijnOverheid. Makkelijk, veilig en beter voor het milieu. Wist u dat u ook digitaal kunt reageren op de post die u van de gemeente ontvangt? Vanaf januari 2022 sturen wij daarom geen retourenveloppen meer mee.

Digitaal reageren

Heeft u de brief in de berichtenbox van MijnOverheid ontvangen? Dan staat er in die brief een verkort internetadres. Via dit internetadres gaat u naar een formulier op onze website. U hoeft niet meer in te loggen met uw DigiD. 

U kunt ook de QR-code in de brief scannen. Open hiervoor de camera van uw mobiele telefoon. Uw camera herkent de QR-code en geeft een melding. Klik op de melding om de link te openen. 

Heeft u de brief per post ontvangen? Dan kunt u het verkorte internetadres overtypen. We vragen u dan in te loggen met uw DigiD. Hierna ziet u het formulier. 

Per post reageren

Tot nu toe ontving u vaak een aparte envelop om een formulier of kopie terug te sturen. Binnenkort kan dit niet meer. Gebruik dan een eigen envelop en schrijf daarop het adres met antwoordnummer. U vindt het antwoordnummer in de brief. U hoeft dan geen postzegel op de envelop te plakken. 

Heeft u geen eigen envelop? Dan kunt u de envelop van de gemeente opnieuw gebruiken. Schrijf hierop het adres met antwoordnummer. Zorg er wel voor dat er geen tekst te zien is in het deel van de envelop waar u doorheen kan kijken. 

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij werken met de computer of het digitaal reageren? 

  • De Formulierenbrigade kan helpen. Bel 06 - 23 84 29 64 voor een afspraak. 
  • De bibliotheek geeft cursussen over omgaan met de computer. U bereikt de bibliotheek via telefoonnummer 024 – 327 49 87. 
  • Vraag de Wmo-adviesgroep om hulp. U bereikt hen via telefoonnummer 06 – 13 41 59 75. Of via hun website https://wmoadviesgroepbergendal.nl(externe link)
  • Ben u ouder dan 50 jaar? Dan kunt ook de ouderenadviseurs bellen via telefoonnummer 06 – 30 76 39 31.