Doet u ook mee aan de actie Maai Mei Niet? De gemeente doet in ieder geval weer mee. We gaan onze bermen pas vanaf juni maaien. Strak gemaaide gazons en bermen zijn niet goed voor de natuur en alles wat zoemt. Door minder te maaien groeien er weer bloemen in de bermen en in het grasveld. Bloemen zijn voedsel voor insecten. Minder maaien zorgt dus voor meer insecten.

Doet u mee?

Doet u ook mee door (een deel van) uw gazon in mei niet te maaien? Als u wilt, kunt u uw gazon aanmelden op de website www.maaimeinietnederland.nl. U krijgt dan tips en de website telt het aantal deelnemers aan de actie. Hoe meer deelnemers, hoe meer blije bijen en vlinders!

Waarom de maand mei?

De actie roept op om juist in mei niet te maaien omdat er in de zomermaanden meer bloeiende planten zijn. In de maand mei is dat veel minder. En juist dan komen veel insecten uit hun winterslaap of leggen hun eieren. Ze hebben dan veel voedsel nodig.

Nog een tip:

Het helpt ook om niet iedere week te maaien, maar elke 3 of 4 weken. Bloemen in het gras krijgen dan meer kans. U kunt er ook voor kiezen om maar een deel van uw grasveld te maaien. Laat dan elke keer een ander gedeelte met bloeiende planten staan.

Verkeersveiligheid

De gemeente maait in mei wel een strook van ongeveer een meter direct langs de weg en bij kruisingen. Dit doen we voor de verkeersveiligheid.

Oproep! Bermen níet maaien, spuiten of bemesten

De gemeente vraagt iedereen om rekening te houden met de gemeentelijke bermen en ze niet te maaien, spuiten of bemesten. We onderhouden onze bermen namelijk op een natuurlijke manier. Daar hoort geen mest bij of gif om bijvoorbeeld onkruid weg te halen. Ook maaien we niet in de maand mei.

Helaas worden onze gemeentelijke bermen soms door anderen bespoten met gif. Of mensen laten mest in de berm lopen. Vaak gebeurt dit per ongeluk tijdens werkzaamheden op terreinen die aan onze bermen grenzen. Ook zijn er inwoners die zelf de gemeentelijke berm voor hun huis gaan maaien, omdat ze het gras te lang vinden. Het gevolg van al deze activiteiten is dat de natuurwaarden in de berm een flinke klap krijgen. Bloemen en insecten verdwijnen en alleen gras blijft over.

Door bermen natuurlijk te onderhouden krijgen planten en dieren meer kans om in onze bermen te groeien en leven.