Iedere ouder met een kind van 0-12 jaar kan meedoen aan de kindermonitor. De kindermonitor is een onderzoek met vragen aan ouders over gezond en veilig opgroeien. U doet mee door een korte vragenlijst in te vullen via www.kindermonitor.nl/ggdgz(externe link).

Kindermonitor

Om de vier jaar onderzoekt GGD Gelderland-Zuid hoe het gaat met kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Hiervoor vragen zij aan ouders om een vragenlijst in te vullen. Het onderzoek helpt scholen en gemeenten.  Bijvoorbeeld om gezonde activiteiten en voorzieningen te organiseren voor kinderen en hun ouders. Dit jaar is iedereen natuurlijk extra benieuwd of de coronamaatregelen invloed hebben gehad op kinderen.

Het onderzoek is anoniem.

Uitnodigingsbrief voor sommige ouders

Sommige ouders hebben begin oktober al een uitnodigingsbrief gekregen om mee te doen aan het onderzoek. Deze ouders zijn willekeurig met een steekproef geselecteerd. Zij vullen een uitgebreide vragenlijst in.

Kijk voor meer informatie op www.ggdgelderlandzuid.nl/kindermonitor(externe link).