We zijn weer begonnen met het ecologische maaien van bermen. Dit doen we om meer verschillende bloemen en planten in de berm te krijgen. En daardoor ook meer insecten en vlinders.

Ecologisch maaien of wel ecologisch bermbeheer betekent dat we op een speciale manier maaien en het gemaaide gras weghalen. Als het gemaaide gras blijft liggen dan wordt de bodem voedselrijker. Maar we willen juist dat de bodem voedselarm blijft. Want bloeiende planten die insecten aantrekken groeien beter op voedselarme grond. 

Maaisel weghalen zorgt daardoor voor meer insecten! En meer insecten en vlinders zorgen weer voor een beter en gevarieerder voedselaanbod voor andere insecten, zoogdieren zoals egels en vogels. Zo neemt de biodiversiteit (aantal verschillende soorten planten en dieren) toe.  En het is leuker en interessanter om te zien. 

Hoe maaien we?

Ook bij ecologisch bermbeheer staat de verkeersveiligheid voorop. Dit betekent dat het groen op de eerste meter vanaf de rand van de weg (de maailijn) kort moet blijven. Dat lukt alleen als half juni alle bermen tot aan de maailijn zijn gemaaid. De aannemer heeft daar zes weken de tijd voor en die tijd heeft hij ook nodig in onze uitgestrekte gemeente. Daarom wordt er nu al begonnen met maaien.

De berm achter de maailijn maaien we in stroken. Vorig najaar is een deel van de bermen niet gemaaid. Hierdoor kunnen bloemen zich uitzaaien en kunnen insecten overwinteren in de berm. Het gedeelte dat vorig jaar is blijven staan maaien we dit voorjaar. De andere helft van de bermen maaien we pas weer in het najaar. 

Door op verschillende tijden in het jaar te maaien, kan altijd een deel van de planten bloeien, zich uitzaaien en overwinteren met de bijbehorende insecten. Dit geldt ook voor de eerste meter vanaf de weg. Als we maaisel afvoeren komen hier laagblijvende planten en bloemen die ook belangrijk zijn voor insecten. Dit noemen we de zogenaamde ‘nectar onder het maaimes-vegetatie’.