Vandaag (2 september 2021) heeft de landelijk netbeheerder TenneT gemeld dat het elektriciteitsnetwerk in (onder andere) Gelderland vol is. Het groeit niet snel genoeg om alle opgewekte zon- en windenergie aan te kunnen. Welke gevolgen dit heeft voor Berg en Dal zijn we aan het bekijken.

Het heeft in ieder geval geen gevolgen voor ons stroomverbruik en de aanleg van zonnepanelen op daken van woningen. Wellicht geeft het wel vertraging voor de aanleg van zonneparken en andere projecten. Het oplossen van de netwerkproblemen gaat naar verwachting tussen de drie en zeven jaar duren geeft Tennet aan. Op dit moment hebben we nog geen totaaloverzicht van de gevolgen, maar onderstaande gevolgen lijken waarschijnlijk:


Energieverbruik

Het energieverbruik/leveren van energie aan eindgebruikers komt niet in gevaar. Het
probleem zit vooral in het terugleveren van energie aan het netwerk.

Teruglevering van energie

 • Teruglevering aan het net door bestaande zonnevelden, zonnedaken en windmolens komt niet in gevaar;
 • Nieuwe projecten waarbij gebruik gemaakt wordt van een kleinverbruiksaansluiting, komen niet in gevaar. Dit zijn bijvoorbeeld zonnepanelen op daken van huizen;
 • Nieuwe projecten waarbij gebruik gemaakt wordt van een grootverbruiksaansluiting, komen niet in gevaar. Het gaat hierbij om projecten waarbij vóór 1 september 2021 een offerte door Liander is uitgebracht voor de aansluiting;
 • Bepaalde projecten waarbij gebruik gemaakt wordt van een grootverbruiksaansluiting, krijgen wel te maken met vertraging. Het gaat hierbij om projecten waarbij vóór 1 september 2021 nog geen offerte door Liander is uitgebracht voor de aansluiting;
 • Er treedt een vertraging op in de ontwikkeling van nieuwe zonneparken en windmolens.
 • De ontwikkeling en toepassing van technologieën om energie op te slaan, zoals de productie van waterstof en batterijtechnologie, nemen vermoedelijk een vlucht naar voren.

Betekenis voor de gemeente Berg en Dal

 • De stroomvoorziening blijft op orde;
 • Onze inwoners kunnen gewoon zonnepanelen blijven aanleggen op hun eigen daken;
 • Ons project “Zon op Dak”, gericht op grote (bedrijf)sdaken, gaat vermoedelijk vertraging oplopen;
 • Alle pilots en zonneparken op de specifieke locaties gaan vermoedelijk vertraging oplopen;
 • Het wordt vermoedelijk onhaalbaar de doelstelling te halen om in 2023 16% hernieuwbare energie op te wekken binnen onze gemeentegrenzen.

Komende tijd gaan we in gesprek over de (on)mogelijkheden met alle betrokkenen die vertraging ondervinden.

 

Betekenis voor de Regionale Energie Strategie (RES)

 • Tennet geeft aan dat zij gewoon de RES kan bedienen. Maar dit lijkt vooral een theoretisch antwoord. De RES richt zich op 2030. Tennet verwacht de problemen binnen 3 tot 7 jaar op te lossen. Dus uiterlijk over 7 jaar (in 2028) zijn de problemen opgelost. Dus in theorie klopt het, maar het lijkt praktisch onmogelijk om vervolgens binnen 2 jaar alle projecten uitgevoerd te hebben;
 • De RES regio Arnhem Nijmegen werkt nog aan een reactie. We wachten af deze reactie af. Zoals hierboven vermeld kunnen we op dit moment nog niet alle kanten van deze ontwikkeling inschatten. Wij houden het scherp in de gaten en informeren u zodra we meer weten.