(Sport)verenigingen, buurthuizen, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties kunnen vanaf 15 februari 2023 een eenmalige energiecompensatie aanvragen bij de gemeente als ze in de problemen komen door de hoge energieprijzen, Of als dat dreigt te gebeuren.

De genoemde organisaties kunnen de subsidie aanvragen tot 15 maart 2023 via onderstaand aanvraagformulier. Het gaat om een eenmalige compensatie voor organisaties met een eigen accommodatie (gebouw of veld). De compensatie geldt voor de periode van 1 november 2022 tot 1 november 2023. Voor de periode daarna adviseert de gemeente om zo snel mogelijk de accommodatie te verduurzamen voor een lagere energierekening.

Aanvraagformulier energiecompensatie(externe link)

Voorwaarden compensatie

De energiecompensatie is bedoeld voor niet-commerciële (sport)verenigingen, buurthuizen, culturele instellingen en maatschappelijke organisaties met een eigen accommodatie in de gemeente Berg en Dal. Voor de energiecompensatie geldt een aantal voorwaarden: 

  • Organisaties moeten een eigen energieaansluiting hebben.
  • Organisaties moeten eerst de ondersteuningsregelingen vanuit het Rijk benutten. Bij de compensatie houdt de gemeente rekening met de ondersteuning vanuit het Rijk. 
  • Organisaties moeten de compensatie aanvragen met het aanvraagformulier.
  • De compensatie geldt alleen voor het verbruik dat boven het energieplafond uitstijgt. 
  • Organisaties met een vast contract met een prijs die lager is dan het energieplafond komen niet in aanmerking.
  • Er geldt een subsidieplafond van € 600.000,-. 
  • De organisaties moeten de aanvraag indienen voor 15 maart 2023.
  • De compensatieregeling geldt niet voor scholen. Die worden gecompenseerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 
  • Binnensportorganisaties kunnen geen gebruik maken van de regeling omdat de gemeente de huur van de sporthallen en het zwembad niet verhoogd.

De volledige Nadere regeling eenmalige energiecompensatie maatschappelijk vastgoed voor de winter van 2022/2023 staat onderaan deze pagina als pdf-bestand.

Beschikbaar budget

Voor energiecompensatie is € 600.000,- beschikbaar. Er geldt een subsidieplafond. Alle aanvragen die voor 15 maart 2023 binnen zijn neemt de gemeente mee. Wordt het bedrag van € 600.000,- overschreden dan verminderen we de compensatie met het percentage van het overschreden bedrag.