Met een laag inkomen kan het moeilijk zijn om de energierekening te betalen. Daarom helpt de overheid inwoners met de energietoeslag. De energietoeslag 2023 is € 1.300,-.

Heeft u de energietoeslag niet automatisch gekregen en heeft u er volgens uzelf wel recht op? Vraag deze dan aan via bovenstaand digitaal formulier. Als u een partner heeft, dan moet uw partner ook het akkoordformulier invullen en verzenden. 

Wilt u de energietoeslag liever aanvragen via een papieren aanvraagformulier? Bel dan 14 024 op maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur of op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

U kunt de energietoeslag aanvragen tot 1 mei 2024.

Wat zijn de voorwaarden van de energietoeslag 2023?

U kunt de energietoeslag krijgen wanneer u voldoet aan alle voorwaarden die hieronder staan:

  • u bent 21 jaar of ouder;
  • u woont in de gemeente Berg en Dal;
  • u heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning;
  • u heeft een eigen huishouden. U heeft een eigen huishouden wanneer u alle kosten van uw huishouden, zoals huur en energielasten, zelf betaalt;
  • u heeft een laag inkomen. Een laag inkomen is een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.

U krijgt geen energietoeslag wanneer u:

  • in een inrichting verblijft en de energierekening niet zelf betaalt;
  • jonger bent dan 21 jaar;
  • jonger dan 27 jaar bent en studiefinanciering ontvangt;
  • Dak- of thuisloos bent.          

Hoeveel is 120% van de bijstandsnorm?

Dat hangt af van uw situatie. Kijk in het schema hieronder om welke bedragen het gaat.

LeefsituatieInkomensgrens 120% van de bijstandsnorm (netto per maand met vakantietoeslag)
Alleenstaande (ouder) 21 jaar of ouder, jonger dan AOW-leeftijd€ 1.459,94
Gehuwden 21 jaar of ouder, jonger dan AOW-leeftijd€ 2.085,62
Alleenstaande (ouder), AOW-leeftijd€ 1.629,19
Gehuwden, waarvan één of beiden AOW-leeftijd€ 2.212,32

Heeft u vragen over de energietoeslag?

Heeft u vragen over de energietoeslag? Bel dan 14 024 op maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur of op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur.

Veelgestelde vragen

Waarvoor is de energietoeslag 2023?

De energietoeslag is voor de hoge energierekening. Het is verstandig dat u dit geld reserveert voor bijvoorbeeld de hogere jaarafrekening van uw energieleverancier.

Telt de energietoeslag 2023 mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen. Ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst krijgt.

Kunt u de energietoeslag 2023 meerdere keren krijgen?

Wanneer u aan de voorwaarden voldoet krijgt u 1 keer per huishouden de energietoeslag 2023.

Bent u naar onze gemeente verhuisd, en heeft u al een voorschot ontvangen van een andere gemeente? Dan vullen we het bedrag aan tot € 1.300,-.

Hulp nodig bij het werken op de computer of invullen van een aanvraagformulier?

Heeft u hulp nodig bij het werken met de computer? Of bij het digitaal reageren of aanvragen? De Formulierenbrigade kan u helpen. Bel 06 - 23 84 29 64 om een afspraak te maken. U kunt ook een afspraak maken op: www.sshbsupport.nl/formulierenspreekuur(externe link).

Of ga eens langs bij de bibliotheek. Zij geven cursussen omgaan met de computer. Het telefoonnummer van de bibliotheek is: 06 – 86 81 72 89 of ga naar https://www.obgz.nl/activiteiten/digitaal-vaardig.(externe link)

U kunt ook contact opnemen met:
• De ouderenadviseurs, voor inwoners boven de 50 jaar: telefoonnummer 06 - 30 76 39 31

• De Wmo-adviesgroep, voor inwoners van alle leeftijden: bel 06-13 41 59 75 of stel uw vraag via de website:
    https://wmoadviesgroepbergendal.nl/

Hulp bij geldzorgen?

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? De medewerkers schuldhulpverlening van de gemeente kunnen u hierbij helpen. Bel 14024 van maandag tot en met donderdag van 8.30 en 17.00 uur. En op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur. Of stuur een e-mail naar: mailto:schuldhulpverlening@bergendal.nl

Hulp nodig bij het energiezuiniger maken van uw huis?

Wilt u uw huis verduurzamen en energiezuiniger maken, maar weet u niet goed hoe? Dan kunt u de hulp inschakelen van een gratis energiecoach uit onze gemeente. Kijk op onze website voor meer informatie:

Energiecoach bij u thuis | Regionaal Energieloket(externe link)

Krijgt u de energietoeslag 2023 ook als uw energierekening lager is dan € 1.300,-?

Wanneer u aan de voorwaarden voldoet krijgt u de energietoeslag 2023. Ook als uw energierekening lager is dan € 1.300,-.

Meer regelingen bij een laag inkomen

Heeft u een laag inkomen en moeite om rond te komen? Bekijk meer regelingen op www.bergendal.nl/regelingen-bij-een-laag-inkomen.