Zoveel mogelijk mensen met plezier laten sporten en bewegen. Dat is wat we willen. Maar dat kunnen we alleen samen bereiken met inwoners en organisaties die sport belangrijk vinden. Help mee! Heeft u een goed idee om inwoners aan te moedigen om te sporten en te bewegen? Dan kunt maximaal 300 euro krijgen om uw idee uit te voeren. 

Plaats uw idee op www.samenbergendal.nl(externe link). Het Sportteam van Sportstimulering Berg en Dal bekijkt alle ideeën en gaat dan met u in gesprek. Het Sportteam kijkt samen met u of ze u kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van uw idee.

Wethouder Annelies Visser: “We hebben al een lokaal sport- en beweegakkoord. Hierin staan onze grotere wensen om mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Maar we willen juist ook kleine ideeën en initiatieven ondersteunen. Dus kom maar op met die mooie, kleine initiatieven op buurt- of straatniveau!”

Lokaal sport- en beweegakkoord

In 2020 heeft de gemeente nagedacht over sport en bewegen in de straten, buurten en dorpen. Dit deed ze samen met lokale sport- en beweegaanbieders, onderwijs, welzijnsorganisaties, zorg- en gezondheidsinstellingen en ondernemers. In het sport- en beweegakkoord staan deze gezamenlijke dromen. Ook staan hierin de acties beschreven over hoe we samen deze dromen kunnen waarmaken. 

Meer informatie over het Lokaal Sportakkoord staat op: www.sportstimuleringbergendal.nl/lokaalsportakkoord/ (externe link)