Update 9 maart 2022: Het Rijk heeft inmiddels de 47 aanvragen beoordeeld en heeft 12 gemeenten gekozen als proeftuin aardgasvrije wijken. Gemeente Berg en Dal zit hier helaas niet bij.

--------------------------

We hebben bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) een aanvraag gedaan voor het project Aardgasvrije Wijken. Dit is een rijksbijdrage voor gemeenten. We vragen om een bijdrage van €3.990.754,-. Hiermee willen we onze inwoners een uitgebreide isolatie-aanpak bieden én een mogelijkheid om van het aardgas af te gaan. 

Ook kunnen inwoners deelnemen aan het traject dat verdergaat dan isolatiemaatregelen: het all-electric project. All-electric woningen zijn niet aangesloten op het aardgasnetwerk en hebben dus geen traditionele verwarmingssystemen zoals CV-ketels. Ze gebruiken alleen elektriciteit om ruimtes en water te verwarmen. Ook een hybride warmtepomp is mogelijk. Een hybride warmtepomp werkt samen met een reguliere CV-ketel. 
We willen voordelig inkopen door isolatiemaatregelen en hybride warmtepompen collectief in te kopen.

Wethouder Nelson Verheul: “Dit is een hele mooie kans om met behulp van het Rijk, onze inwoners de kans te geven zich voor te bereiden op een aardgasvrije toekomst.”

Rijk beoordeelt de aanvragen

47 gemeenten hebben de bijdrage aangevraagd. Op dit moment beoordeelt het Rijk de aanvragen. Het Rijk kent aan 12 gemeenten de bijdrage toe. In het eerste kwartaal van 2022 wordt duidelijk welke gemeenten de bijdrage krijgen.