De Neder-Germaanse Limes staat sinds 27 juli 2021 op de werelderfgoedlijst. Op 8 oktober overhandigde minister Ingrid van Engelshoven aan 12 gemeenten het werelderfgoedcertificaat. Wethouder Annelies Visser nam namens de gemeente Berg en Dal het certificaat in ontvangst. 

De Limes was de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. Die grens liep tweeduizend jaar geleden dwars door Nederland, ook langs Berg en Dal. De Romeinen bouwden langs de grens wachtposten, forten en legerplaatsen. Ook legden zij wegen, kanalen en havens aan. Veel resten van de aanwezigheid van de Romeinen zijn in de bodem bewaard gebleven. Samen vormen ze het grootste archeologische monument van Nederland. In Berg en Dal horen de archeologische resten van het Romeins aquaduct van Berg en Dal bij de Limes. En de Romeinse potten- en pannenfabriek op landgoed De Holdeurn.