Fotograaf: Peter Hendriks

Jet van den Berk-Wijdeveld uit Nijmegen kreeg donderdag 31 maart een gemeentelijke onderscheiding. Wethouder Annelies Visser van Berg en Dal reikte deze uit. Jet kreeg de erepenning tijdens haar afscheidsreceptie van het ROC.

Een erepenning als dank voor 35 jaar bevlogen inzet. Inzet voor en grote betrokkenheid bij de laaggeletterden en laagopgeleiden in de gemeente Berg en Dal. Deze inzet deed zij in haar werk als coördinator NT1 bij ROC Nijmegen, maar zéker ook als vrijwilliger.

Jet vindt het belangrijk de kansen van laaggeletterden te vergroten door ze mee te laten doen in de maatschappij. Zij heeft hard gevochten voor de inrichting van leerplaatsen voor deze doelgroep in alle dorpen van de gemeente.

Jet heeft taalambassadeurs opgeleid en begeleid bij hun vele voorlichtingen en interviews. Samen met deze ambassadeurs gaf ze voorlichting aan gemeentes en instellingen over laaggeletterdheid. Ook testten zij brieven, folders, websites en bewegwijzeringen.

Jet was ook betrokken bij de oprichting van taalpleinen, taalcafés en taalpunten voor de inwoners van de gemeente Berg en Dal.

Kandidaat voor een gemeentelijke onderscheiding?

Wilt u iemand voordragen voor een gemeentelijke onderscheiding? De voorwaarden voor de aanvraag en de aanvraagprocedure staan op de website van de gemeente, www.bergendal.nl > aanvraag gemeentelijke onderscheiding.

De gemeente Berg en Dal heeft drie soorten gemeentelijke onderscheidingen: het ereburgerschap, de erepenning en het jongerenlintje.