Raads- en carrouselleden volgden vorige week een masterclass over gelijke behandeling. De organisatie was in handen van bureau Vizier Oost, dat als doel heeft discriminatie bespreekbaar te maken en te bestrijden. Het volgen van deze masterclass was op initiatief van de raadsleden Florian Godderz, Lesley Albers, Tessa Vorderman en Nick Bakker.

Grapje of niet?

Na een presentatie van Mieke Peters (Vizier Oost) werden de deelnemers in groepen gesplitst. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk (casussen), werd gediscussieerd. Zo ging één casus over een stagiair die op zijn eerste stagedag opmerkingen kreeg vanwege zijn huidskleur. De leidinggevende noemde dit "grapjes" en "niet kwaad bedoeld". Wie bepaalt wat een grap is? En hoe ga je hier mee om? Wat kun je als gemeenteraad doen tegen discriminatie? Het leverde interessante discussies op!

Iedereen moet mee kunnen doen

De conclusie van de avond was dat er in Berg en Dal al veel wordt gedaan om een toegankelijke en inclusieve gemeente te krijgen. Inclusief wil zeggen dat iedereen (ongeacht zaken als geslacht, leeftijd, huidskleur en geloofsovertuiging) gelijkwaardig mee kan doen in de samenleving. Ook als werkgever is de gemeente hier mee bezig.

"We moeten in gesprek blijven met elkaar", zei één van de deelnemers. "En zorgen voor verdere bewustwording". De gemeenteraad heeft zich voorgenomen de aandacht voor inclusiviteit vast te houden.