Voor gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen gelden strenge veiligheidseisen. De kans op een ongeval is klein, maar er kan natuurlijk altijd iets misgaan. Denk bijvoorbeeld aan brand bij bedrijf of een ongeval op de weg, het spoor of het water. Maar gevaarlijke stoffen, u vindt ze ook in uw keukenkastje. 

Risicokaart

Weet u of er rond uw huis bedrijven zijn die met gevaarlijke stoffen werken of gevaarlijke stoffen opslaan? Check het op www.risicokaart.nl(externe link). De risicokaart toont risicosituaties die kunnen leiden tot rampen en crises. Op deze kaart ziet u risico's van overstromingsrisico’s tot natuurbranden. Maar ook de bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen of ze opslaan zoals tankstations en chemiebedrijven.  

Komen er gevaarlijke stoffen vrij? Dan klinkt de sirene in de omgeving van het gevaar of alarmeren we u via een NL-Alert bericht. Volg de instructies op en lees de informatie op de crisiswebsite van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid: www.crisisglz.nl(externe link).

Check uw keukenkastjes

Let altijd goed op met producten waar onderstaande symbolen op staan en houd ze buiten bereik van kinderen en huisdieren.

  • Symbool uitroepteken: Producten met zo'n symbool zijn gevaarlijk en leveren bij opname via de mond of huid en bij inademen irritatie op. Sommige producten kunnen schadelijk, giftig of bedwelmend zijn.
Symbool uitroepteken
  • Symbool doodshoofd: Dit betekent dat het product een giftige stof bevat. Opname door de mond, via de huid of bij inademen levert ernstig gevaar op en kan zelfs dodelijk zijn. 
Symbool doodshoofd

Zorg in ieder geval dat u zorgvuldig omgaat met producten die dergelijke pictogrammen bevatten en sla ze op buiten het bereik van kinderen. Mocht het toch misgaan, neem dan direct contact op met de huisarts of 112.