De GGD doet onderzoek naar de gezondheid van inwoners van de provincie Gelderland. Daarbij onderzoekt de GGD onder andere welke invloed iemands omgeving heeft op bewegen en sporten. Wilt u meedoen? Vul dan de vragenlijst(externe link) in voor 30 juni 09.00 uur.

Resultaten

De GGD ’s gebruiken de uitkomsten van dit onderzoek voor het aanscherpen van het preventie-akkoord van de Gelderse gemeenten. Provincie Gelderland gebruikt de resultaten voor lopende programma’s als sport, leefbaarheid en ruimte. En voor een strategische verkenning die later in 2021 verschijnt.