Op 26 januari 2021 hebben we de nota grondprijzen gemeente Berg en Dal 2021 vastgesteld. In de nota staan de prijzen voor de verschillende gronden in onze gemeente. Denk hierbij aan reststroken, bedrijfskavels, woningbouw, agrarische gronden etc.

Nota grondprijzen gemeente Berg en Dal 2021