Op 14 december 2021 hebben we de nota grondprijzen gemeente Berg en Dal 2022 vastgesteld. In de nota staan de prijzen voor de verschillende gronden in onze gemeente. Denk hierbij aan reststroken, bedrijfskavels, woningbouw, agrarische gronden etc. De nota geldt vanaf 1 januari 2022.