Op 14 december heeft het college van burgemeester en wethouders de nota grondprijzen gemeente Berg en Dal 2022 vastgesteld. In de nota staan de prijzen voor de verschillende gronden in onze gemeente. Denk hierbij aan reststroken, bedrijfskavels, woningbouw, agrarische gronden etc.

U kunt de nota grondprijzen inzien op onze website www.bergendal.nl. De nota geldt vanaf 1 januari 2022.