De initiatiefnemers en de gemeente blijven alle belanghebbenden uitgebreid betrekken bij alle stappen rond de zonneparken. Dit om te voorkomen dat er beelden (door interpretaties, foutieve informatie, verkeerde bronnen) ontstaan die niet kloppen met de werkelijkheid. Hieronder leest u een persbericht over het mogelijke zonnepark tussen Millingen aan de Rijn en Leuth. Onderaan leest u ook nog wat over de andere zonneparken.

 

Haalbaarheidsonderzoek zonnepark Leuth-Millingen aan de Rijn

De gemeente en initiatiefnemer Zebra gaan tussen Millingen en Leuth onderzoeken of daar de combinatie van grootschalige natuurontwikkeling met een landschappelijk ingepast zonnepark mogelijk is. Dit hebben ze samen met projectpartners de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, ABO Wind en Statkraft vastgelegd in een zogenoemde intentieovereenkomst. Het sluiten van zo’n overeenkomst is meestal standaard bij de ontwikkeling van zonneparken. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek besluit de gemeenteraad over de eventuele vervolgstappen.

Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is draagvlak en participatie door de omgeving. Ook de mogelijkheid om de biodiversiteit te verbeteren en de terugkeer van bedreigde planten- en diersoorten zijn belangrijke onderdelen van het onderzoek. Op basis van het onderzoek worden de uitgangspunten voor het verdere ontwerp vastgesteld. 

Wat vinden de betrokkenen?

Wethouder Nelson Verheul ziet zowel het belang van, als het nut voor de omwonenden: “We hebben twee grote uitdagingen: we hebben een enorme behoefte aan schone energie en met alleen zonnepanelen op daken wekken we te weinig op. Ook zien een grote afname aan soorten dieren en planten. Bij dit onderzoek bekijken we of we tegelijkertijd een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van beide problemen. En bovendien een mooier en gevarieerder landschap kunnen terugbrengen zoals men dat vroeger nog zag. Samen met onze inwoners gaan we het gesprek aan of en hoe dat hier kan. Ook Jaap Dirkmaat van VNC is enthousiast: ”Het staat vast dat bij een goede inrichting zoals ons nu voor ogen staat zeker honderden soorten planten en dieren zullen terugkeren naar dit gebied.”

Welke voorwaarden stelt de gemeente?

De geplande omvang van het park bij Leuth-Millingen aan de Rijn is 50 hectare (ha) aan natuur, 50 ha aan zon op land (43 ha aan panelen plus 7 ha aan onderhoudspaden), en 7 ha aan zon op water. Deze uitbreiding van nieuwe natuur moet niet alleen een enorme impuls zijn voor de flora en fauna. Het moet ook voor de inwoners en toeristen een verrijking worden. Voorbijgangers krijgen zo min mogelijk zicht op het zonnepark, dat omzoomd wordt door hagen en struwelen. Ze wandelen langs bloemrijke graslanden en akkers tussen laagblijvende heggen met daarin fruit-, noten- en kastanjebomen met zicht op het overige landschap. Het heggenlandschap zoals dat vroeger op deze plek te zien was, is het voorbeeld voor deze ontwikkeling. Verder stelt de gemeente verschillende voorwaarden aan de mogelijke komst van het zonnepark:
-de inwoners en andere belanghebbenden moeten nauw betrokken zijn bij alle stappen die de projectontwikkelaar/initiatiefnemer zet;
-de omwonenden moeten mee kunnen profiteren en participeren;
-de ontwikkelaar bekijkt en benut eventuele mogelijkheden voor ‘meervoudig grondgebruik’, zoals het telen van fruit of andere landbouwgewassen onder de zonnepanelen;
-de zonneveldlocaties worden rijker aan biodiversiteit dan de locaties nu. Dit betekent dus dat er straks meer (verschillende) soorten aan dieren en beplanting zijn dan nu;
-de zonneveldlocaties zien er landschappelijk beter uit dan nu, met bijvoorbeeld mogelijkheden om ervan te genieten door er te recreëren (wandelen) of consumeren (geteeld fruit);
-delen ervaringen van betrokkenen/omwonenden bij al bestaande parken.

Hoe gaat het traject (met alle zonneparken) verder?

Het bericht van Tennet dat het Gelderse elektriciteitsnetwerk bijna vol zit geeft waarschijnlijk wat vertraging voor dit zonnepark, maar staat de komst niet in de weg. Dit geldt ook voor de andere mogelijke zonneparken in Berg en Dal. Dinsdag 14 september is er een openbare bijeenkomst van de gemeenteraad over de Groesbeekse zonneparken. De gemeenteraad is eerder bijgepraat over de andere zonneparken.

Meer informatie over het hoe en waarom van de zonneparken leest u hier: Ruimtelijke visie duurzame energieopwekking 2019 | Berg en Dal.

 

Onderteking van de intentieovereenkomst door v.l.n.r. Yusuf Kilic van Statkraft, wethouder Nelson Verheul, Abel Voogd van Abo Wind en Gertjan Sengers van Vereniging Nederlands Cultuurlandschap