Gebouwen en terreinen voor sport, welzijn en cultuur noemen we accommodaties. In onze gemeente zijn veel verschillende accommodaties. Maar kunnen we die allemaal behouden? Hoe dan? In het accommodatiebeleid staat hoe de gemeente omgaat met alle accommodaties. We gaan dit beleid klaarmaken voor de toekomst. Omdat de kosten blijven stijgen moeten we keuzes maken. Die keuzes raken ook u! Dus denk met ons mee.

Ga naar www.samenbergendal.nl(externe link). Daar kunt u tot 1 december uw reactie geven.

Wethouder Erik Weijers: “Het accommodatiebeleid en het subsidiebeleid voor verenigingen en stichtingen hangen nauw met elkaar samen. Veranderingen in dat beleid hebben direct invloed op inwoners, op de plekken waar ze sporten, ontmoeten en cultuur beleven. Daarom willen we heel graag de mening en ervaringen van inwoners horen”.

Koersdocument

We hebben al gesproken met stichtingen en verenigingen in de gemeente. En gekeken naar onze eigen ervaringen met het beleid. Op basis van die informatie hebben we nu het zogeheten Koersdocument Accommodatiebeleid opgesteld. Daarin staat wat we behouden en wat anders moet. Wat vindt u daarvan? U kunt tot 1 december reageren. Dat kan via www.samenbergendal.nl(externe link).

We verzamelen alle reacties en verwerken die tot een definitief koersdocument. Daarover neemt uiteindelijk de gemeenteraad een besluit.