Het rietmoeras in Erlecom, tegen de Kapitteldijk en Duffeltdijk aan, wordt hersteld. De tweede en laatste fase van het herstel is 7 maart begonnen: het plaggen van de verdroogde rietvlakte. Door het plaggen is het nu een beetje kaal. Maar de komende tijd zal het geplagde deel langzaam groen gaan kleuren.

Waarom is er geplagd?

Door verdroging zijn er dikke plakken met plantenresten aan de rand van het rietmoeras ontstaan. Het water kan er niet meer goed bijkomen. Daardoor neemt de hoeveelheid riet af en ontstaat er steeds meer een dorre vlakte. Door te plaggen verdwijnen de plakken met plantenresten. Zo kan het water weer vrijelijk stromen. Het riet kan dan weer gaan groeien. Planten en dieren die water en riet nodig hebben, zoals rietvogels, keren weer terug.

Wat is er eerder gedaan?

Het plaggen is de laatste maatregel die ARK Natuurontwikkeling laat uitvoeren in het rietmoeras. Als eerste maatregel zijn eind 2021 een groot aantal hoge populieren gekapt die waren aangeplant voor de houtoogst. Daardoor is de openheid hersteld die de planten en dieren nodig hebben. Als tweede maatregel zijn dammetjes doorgestoken die waren ontstaan door de kleiwinning in het verleden. Zo is de doorstroming van het water verbeterd.

Europese topnatuur in de Ooijpolder

Het rietmoeras is een Natura 2000 gebied. Dat wil zeggen dat deze natuur tot op Europees niveau van belang wordt gevonden. De provincie Gelderland heeft ARK subsidie gegeven om de natuurkwaliteit te verbeteren.